Konkursfrågor hamnar på ombudets bord, det är oundvikligt. När det händer är det inte alltid självklart var svaret finns eller hur den mest fördelaktiga lösningen ser ut. Det blir ofta snårigt och det är lätt att gå vilse processtekniskt. Den här kursen behandlar skärningspunkterna mellan insolvensrätten, civilrätten och processrätten.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,53 av 5,0 ⭐


Kursen är inriktad på konkursrättsliga tvister (främst återvinning, bevakning, förmånsrätt och separationsrätt). Konkurslagen har egna lösningar på processrättsliga frågor som inte alltid stämmer överens med rättegångsbalken och det är viktigt att ha koll på skillnaderna. Dessutom kommer vi att gå igenom ett antal processrättsliga frågeställningar som ombud kan ställas inför när den egna klienten eller motparten går i konkurs under en pågående tvist.

Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Syftet med kursen är att lära ut en metod för att bemästra de särskilda svårigheter som ett ombud ställs inför i samband med konkurser, oavsett om ombudets klient är den konkursförsatta parten, konkursboet eller motparten.

Som deltagare får du kunskap om

  • Om klienten har en tvistig fordran mot ett bolag som går i konkurs – vilken tvistlösningsform ska du använda för att säkerställa utdelning i konkursen?
  • Särskilt om bevakningsförfarande – vad är det för tvistlösningsform och hur används den?
  • Vilka är förutsättningarna för återvinning?
  • Hur man processar ett mål om återvinning
  • Vad du bör göra om motparten går i konkurs under pågående tvist

Målgrupp

Målgruppen är jurister som arbetar med konkurser samt alla ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 26 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Hans Renman
Advokat - Advokatfirman Schjødt
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer