En människa som är besvärlig är vanligtvis någon som har ett behov som du kanske inte vill eller kan tillgodose. Det kanske är en kollega, din svärmor, granne eller chef. Du kanske avfärdar personen som gnällig eller irriterande istället för att först titta på hur du själv agerar och sedan se saken ur ett mer objektivt perspektiv och skapa en förståelse som gör att ni lättare kan interagera med varandra, både nu och framöver.

Att ha en reflekterande inställning och se sig själv och omvärlden på ett nyanserat och korrekt sätt, gör att vi blir mer toleranta. Detta förhållningssätt leder till att du kommer få lättare att interagera med andra människor. I de fall där du är chef eller ledare över personen ifråga är det ännu viktigare att skapa förståelse för att sedan kunna vidta åtgärder på ett bra sätt.

Vad ligger hos dig själv?

 • Du uppfattar inte den andre korrekt
 • Du lyssnar inte vad den andra säger utan förutsätter saker
 • Du projicerar egna problem och åsikter på motparten
 • Du har orimliga förväntningar
 • Du är trött och reagerar mer negativt än du brukar
 • Du bemöter den andre på ett otrevligt sätt
 • Du har genom ditt beteende lärt personen att vara på detta sätt i interaktion med dig

Vad ligger hos den andra personen?

Det kommer underlätta för dig själv om du skapar mer medkänsla för den andra personen istället för att avfärda henne eller honom som besvärlig. Du vet aldrig vad en människa upplever inombords.

 • Kan uppfatta och tolka dina intentioner felaktigt
 • Kan ha orimliga förväntningar på livet och andra människor
 • Kan vara stressad
 • Kan ha en negativ självbild
 • Kan gå igenom någon form av sorg, kris eller vara i depression
 • Kan ha en kroppslig sjukdom, där värk och smärta påverkar
 • Kan ha ett missbruk och/eller abstinens
 • Kan lida av personlighetsproblematik som narcissism, borderline eller liknande
 • Kan ha neuropsykiatrisk problematik som ADHD eller autism
 • Kan ha brister i uppfostran – på ren svenska: ohyfsad och otrevlig

Skapa förutsättningar för beteendeförändringar
Om du själv skapar en förståelse för den andra personen kan du lättare hantera personen. Hur ska kritik läggas fram och hur kan du få till stånd en förändring i beteendet? Att få personen motiverad att vilja förändra sig kräver en god förståelse för problemet och en förmåga att kunna förmedla din bild av problemet till personen.

 • Hjälp personen att åtgärda det grundläggande problemet
 • Se till att de nyanserar bilden av situationen
 • Se till att förväntningarna är realistiska och rimliga
 • Få personen att se fördelarna med att samarbeta
 • Skapa förutsättningar för att trivas

Lär dig mer
Vill du lära dig mer om ledarskap och kommunikation har vi flera kurser i ämnet. Du hittar dem här.
En av kurserna som fördjupar sig specifikt i att hantera personer i organisationen är Psykiatri för beslutsfattare med Michael Range.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE