I denna återkommande tvådagarskurs får du en bred överblick över de vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa. Tonvikten ligger på det du som chef och ledare behöver känna till för att kunna anpassa insatser. 

Kursen Psykiatri för beslutsfattare hålls av Michael Rangne, en uppskattad och engagerad föreläsare som gör ett svårt ämne både fängslande och begripligt. Att du – i egenskap av ansvarig för personal – kan känna igen, bemöta och hantera avvikelser vid psykisk ohälsa är viktigt för både individ och organisation. Med hjälp av fallstudier och videodemonstrationer gör Michael problematiken förståelig. Lättanvända formulär för bedömning av psykisk ohälsa ger dig även praktiska verktyg.

Kursen ger dig värdefull och användbar kunskap i din yrkesroll och underlättar din förståelse för individens tänkande och handlande, vilket ökar din förmåga att agera effektivt. Du får möjlighet att tillvarata organisationens intressen samtidigt som du hjälper den enskilde medarbetaren. Dessutom stärker du din kompetens inför rekryteringsarbete.

Michael Rangne tar bland annat upp:

  • De vanligaste psykiska sjukdomarna och personlighetsavvikelserna.
  • Hur du känner igen och hanterar dessa avvikelser hos personal och andra du möter i ditt arbete.
  • Hur dessa störningar påverkar den berördes sätt att tänka, känna och handla. En psykisk störning reducerar, i proportion till dess svårighetsgrad, personens möjligheter att i realiteten använda sig av sin ”fria vilja” och sitt logiska tänkande och därmed ett rationellt handlande.
  • Ett ”fritt” handlande bygger på ett antal förutsättningar som vanligen inte finns vid allvarlig psykisk sjukdom, såsom korrekt omvärldsuppfattning och förståelse för konsekvenser av egna handlingar.
  • Hur du som personalansvarig, utifrån kunskaper om psykiska störningar, bäst kan agera.

    ”Ytterst nöjda kursdeltagare har givit den här kursen högsta betyg i våra utvärderingar. Kursens upplägg och ett intressant erfarenhetsutbyte med kollegor är mycket uppskattat.”


Målgrupp

HR-strateger och HR-ansvariga, personalchefer, personalansvariga, ledare och chefer. Kursen är även intressant för dig som arbetar med människor i en annan roll där du har nytta av bättre förståelse för de uttryck psykiska störningar kan ta sig.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion till psykiatrin
– Den psykiska ohälsans rötter, omfattning och konsekvenser  Symtom och diagnostik vid psykisk sjukdom
– Tankar, känslor och handlingar – en modell för att förstå människors beteende och hur psykisk ohälsa kan uppstå
– Integritet och samarbete – den viktiga balansen
– Bemötande av människor som mår dåligt
– Det svåra mötet – missnöjda och aggressiva människor
– När behöver patienten sjukhusvård, och hur bråttom är det?
– Praktiska ting – vart vänder man sig, hur gör man?
– Sökvägar och informationskällor

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Stressrelaterad ohälsa vid långvarig belastning
– Utbrändhet
– Utmattningssyndrom
– Några tips för att skydda dig själv

Stressrelaterad ohälsa vid akut förlust och trauma
– Sorg och krisreaktion
– Akut och posttraumatiskt stressyndrom
– Att möta en människa i kris

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Förstämningssjukdomar
– Depression
– Bipolär sjukdom
– Hur kan du göra för att hjälpa den drabbade?

LPT
– Vad innebär tvångsvård enligt LPT?
– När får vård ges med stöd av LPT?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Bedömning och bemötande av självmordsrisk
– Hur bedömer du hur stor risken är för självmord?
– Hur kan du hjälpa den självmordsnära patienten?

16.00
Kursen avslutas för dagen

Dag II

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Frågor och uppföljning av första kursdagen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Psykoser
– Vanföreställningssyndrom
– Schizofreni
– Hur bemöter du en psykotisk människa?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ångestsjukdomar
– Social ångest
– Specifik fobi
– Paniksyndrom
– Tvångssyndrom
– Generaliserat ångestsyndrom

Personlighetsstörning
– Vad innebär begreppet?
– Hur känner du igen en patient med personlighetsstörning?
– Hur känner du igen narcissistiska, antisociala/psykopatiska och borderline personlighetsdrag, och hur kan du då förhålla sig?

 

LPT
– Vad innebär tvångsvård enligt LPT?
– När får vård ges med stöd av LPT?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Neuropsykiatri
– Utvecklingsstörning
– ADHD och DAMP
– Autism och Aspergers syndrom

Frågor och kursavslutning

16.00
Kursen avslutas.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

01 dec-02 dec 2022

Livesändning

Platser finns

Kurslokal: Stockholm

Börjar bli fullt

On demand

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 1-2 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Michael Rangne
Psykiatriker
Läs mer