BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

I denna återkommande tvådagarskurs får du en bred överblick över de vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa. Tonvikten ligger på det du som chef och ledare behöver känna till för att kunna anpassa insatser.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,54 av 5,0 ⭐


Kursen Psykiatri för beslutsfattare hålls av Michael Rangne, en uppskattad och engagerad föreläsare som gör ett svårt ämne både fängslande och begripligt. Att du – i egenskap av ansvarig för personal – kan känna igen, bemöta och hantera avvikelser vid psykisk ohälsa är viktigt för både individ och organisation. Med hjälp av fallstudier och videodemonstrationer gör Michael problematiken förståelig. Lättanvända formulär för bedömning av psykisk ohälsa ger dig även praktiska verktyg.

➡ Läs mer: Hur kan psykisk ohälsa visa sig på jobbet?

 

Kursen ger dig värdefull och användbar kunskap i din yrkesroll och underlättar din förståelse för individens tänkande och handlande, vilket ökar din förmåga att agera effektivt. Du får möjlighet att tillvarata organisationens intressen samtidigt som du hjälper den enskilde medarbetaren. Dessutom stärker du din kompetens inför rekryteringsarbete.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

 • De vanligaste psykiska sjukdomarna och personlighetsavvikelserna.
 • Hur du känner igen och hanterar dessa avvikelser hos personal och andra du möter i ditt arbete.
 • Hur dessa störningar påverkar den berördes sätt att tänka, känna och handla. En psykisk störning reducerar, i proportion till dess svårighetsgrad, personens möjligheter att i realiteten använda sig av sin ”fria vilja” och sitt logiska tänkande och därmed ett rationellt handlande.
 • Ett ”fritt” handlande bygger på ett antal förutsättningar som vanligen inte finns vid allvarlig psykisk sjukdom, såsom korrekt omvärldsuppfattning och förståelse för konsekvenser av egna handlingar.
 • Hur du som personalansvarig, utifrån kunskaper om psykiska störningar, bäst kan agera.

Målgrupp:

HR-strateger och HR-ansvariga, personalchefer, personalansvariga, ledare och chefer. Kursen är även intressant för dig som arbetar med människor i en annan roll där du har nytta av bättre förståelse för de uttryck psykiska störningar kan ta sig.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Den psykiska ohälsans rötter, omfattning och konsekvenser
 • Symtom och diagnostik vid psykisk sjukdom
 • Tankar, känslor och handlingar – en modell för att förstå människors beteende och hur psykisk ohälsa kan uppstå
 • Integritet och samarbete – den viktiga balansen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Hur samtalar jag med människor som mår dåligt?
 • När behöver patienten sjukhusvård, och hur bråttom är det?
 • Praktiska ting – vart vänder man sig, hur gör man?
 • Sökvägar och informationskällor
 • Tvångssyndrom, ätstörning och samlarsyndrom

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

LPT

 • Vad innebär tvångsvård enligt LPT?
 • När får vård ges med stöd av LPT?

Stressrelaterad ohälsa vid långvarig belastning

 • Utbrändhet
 • Utmattningssyndrom
 • Några tips för att skydda dig själv

Stressrelaterad ohälsa vid akut förlust och trauma

 • Sorg, krisreaktion och anpassningsstörning
 • Akut och posttraumatiskt stressyndrom
 • Att möta en människa i kris

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Förstämningssjukdomar

 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Hur kan jag hjälpa den drabbade?

Bedömning och hantering av självmordsrisk

 • Hur bedömer jag hur stor risken är för självmord?
 • Hur kan jag hjälpa den självmordsnära patienten?

16.00
Kursen avslutas för dagen

Dag II

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Frågor och uppföljning av första kursdagen

Självskadebeteende
Emotionell instabilitet

Psykoser

 • Vanföreställningssyndrom
 • Schizofreni

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ångestsjukdomar

 • Social ångest
 • Specifik fobi
 • Paniksyndrom
 • Generaliserat ångestsyndrom

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • ADHD och DAMP
 • Autism

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, fortsättning

Personlighetssyndrom, självskadebeteende och rättshaveristiskt beteende

 • Vad innebär personlighetssyndrom?
 • Hur känner du igen narcissistiska, antisociala/psykopatiska och borderline personlighetsdrag, och hur kan du då förhålla sig?
 • Det svåra mötet – hur pratar jag med stressade, missnöjda och aggressiva människor?
 • Hur känner jag igen rättshaveristiskt beteende och hur kan jag hantera det?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Reservtid
 • Frågor och kursavslutning

16.00
Kursen avslutas.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

17.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Michael Rangne
Psykiatriker
Läs mer