Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

De anställda är oerhört viktiga för att bolaget ska nå framgång, därför är det högsta prioritet för arbetsgivare och HR-avdelningar att hitta, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Detta är lättare sagt än gjort. Compensation & Benefits bidrar till att attrahera talanger till organisationen och att anställda bibehåller motivationen.

En nyckel till att attrahera talanger och motivera den personal som redan finns i bolaget är att uppskatta och belöna deras ansträngningar. Detta kan du göra genom att erbjuda ersättning och förmåner som sticker ut, vilket går under benämningen Compensation & Benefits. Genom det visar du att du ser dem och är medveten om att de jobbar hårt. När dina anställda är nöjda tenderar de att behålla motivationen och stanna kvar längre på arbetsplatsen.

Men vad är viktigt att ha koll på när det kommer till Compensation & Benefits? Först och främst är det viktigt att ha förståelse för begreppet som helhet.

Vad är Compensation & Benefits?
Compensation & Benefits kallas ofta Comp & Ben. Compensation är ersättningar av ekonomiskt slag som exempelvis bonus, högre lön eller extra semesterdagar, medan benefits är förmåner utan ekonomisk ersättning. Förmåner erbjuds oftast i syfte att visa uppskattning och för att underlätta för personalen att kombinera jobb och privatliv. Vanliga exempel på förmåner är flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och att kunna träna på arbetstid.

Lär dig hur det går till i praktiken. Under vår heldagsutbildning tillsammans med HR-experten Gärmund Sandberg får du kunskap om bland annat detta och hur du på bästa sätt arbetar med Compensation & Benefits i praktiken. 🔗

Vilka kunskaper behöver du för att skapa rätt Comp & Ben-program?
Idag saknar många arbetsgivare och personal på HR-området kunskaper inom Compensation & Benefits-området. Arbetar du med- eller kommer i kontakt med HR-frågor behöver du verktyg för att kunna skapa ett attraktivt helhetserbjudande samt en tydlig process och metodik. Att hålla dig uppdaterad på trender och aktuella frågor inom området är också viktigt för att vara ett attraktivt företag.

Att kombinera ersättning med förmåner ökar möjligheten till en lyckad rekrytering. Om en kandidat väljer mellan två jobberbjudanden med samma lön har den arbetsgivaren som kan erbjuda flexibla arbetstider, föräldralön, pension och fler semesterdagar lättare att attrahera den person de vill ha.

Rättvishet och transparens
Öppenhet och ärlighet är viktigt när du arbetar med Compensation & Benefits. Den ersättning och de förmåner som erbjuds anställda behöver upplevas som rättvisa. Det är inte ovanligt att företag väljer att hålla löneinformation konfidentiellt och uppmanar sina anställda att inte tala om lön med kollegor. Att försöka hålla ”lönesnacket” under radarn riskerar dock att slå tillbaka när anställda börjar fundera på om deras lön är rättvis eller inte. Som arbetsgivare eller HR-ansvarig är det i stället viktigt att se till att anställda förstår att deras lön står i proportion till dennes kompetens, arbetsroll och arbetsmarknad. På så vis ökar känslan av rättvisa och motivation till arbetet.

Högst lön vinner, eller?
För att sticka ut och rekrytera de bästa talangerna krävs det mer än en hög lön idag. Compensation & Benefits utgör nyckeln till företags framgång och omsättning. Det gäller dock att implementera detta på bästa sätt och ha koll på vilka rättigheter anställda har. Dessutom finns det vissa risker som uppkommer när lönesättning och löneutveckling implementeras på fel sätt. Det är av vikt att ha koll på vilken metodik och vilka processer som är mest framgångsrika samt hur dessa etableras bland chefer och HR-avdelningar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE