Välkommen till vår nya kurs som ger dig konkreta och praktiska verktyg inom Compensation & Benefits.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,82 av 5,0 ⭐


Dagen inleds med att vi går igenom trender och aktuella frågor inom Compensation & Benefits i Sverige. Trendspaningen kommer att behandla löner, bonus, pensioner och förmåner samt hur företagen hanterar distansarbetet efter pandemin. Föreläsaren Gärmund Sandberg redogör för vad som är avgörande viktigt att ha koll på.

Under eftermiddagen kommer vi steg för steg gå igenom hur ni som företag skapar en lönebildning som är baserad på Pay for Performance. För att skapa en lönebildning baserad på Pay for Performance krävs ett arbete kring tre pelare: 1. Befattningen 2. Marknaden 3. Prestationen. Varje pelare måste innehålla kvalité och stabilitet.

Eftermiddagen sätter även fokus på syftet, vad är fördelarna, metodik och process. Hur ni får processen att bli etablerad bland era chefer och HR kollegor.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Grunder och trender inom C&B området
  • Verktyg i C&B lådan
  • Bonus och STI
  • EU-direktiv
  • Pay Transparency Directive
  • Vilken flex kan arbetsgivaren ge den anställde och vilka effekter får det för både företaget och medarbetaren
  • Hur du framgångsrikt inför programmet Lönebildning med Pay for Performance
  • En tydlig metodik och process med ett flertal bra exempel
  • Vad chefens roll har för betydelse

Syfte/mål med utbildningen:

Du får en mycket bra grund att stå på inom området C&B, aktuella frågor och handfasta råd och förslag. Du vill införa en lönesättning och löneutveckling som är baserad på medarbetarens prestation.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-managers, HRBP, Compensation & Benefits Specialist/Manager, lönekonsulter samt andra som har behov att lära sig Compensation & Benefits i praktiken.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Trendspaning inom Compensation & Benefits i Sverige. Du får en mycket bra inblick i vad som händer inom områdena lön, bonus, pensioner och förmåner.
– Vad är viktigt att tänka på i samband med rekrytering.
– Det är lätt att gå fel inom pensionsområdet.
– Löneutvecklingen inom olika befattningar, vad är det som driver.
– Marknadsdata, vilka begränsningar har leverantörerna, vad är de bra på, hur blir du en bra beställare av marknadsdata

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Trendspaning inom Compensation & Benefits i Sverige. Du får en mycket bra inblick i vad som händer inom områdena lön, bonus, pensioner och förmåner. forts.
– Bonus vara eller inte vara, varför ska det finnas bonus och vilken nytta kan de göra och hur fel det kan bli och inte alla delar är klara.
– Hur skapar du en fungerande lönestruktur i företaget
– Vilka förmåner är vanliga och vad är nytt, vilken admin kan företaget klara av och vilka finns det på marknaden och vad ska du tänka på vid upphandlingen
– Hemarbete, vad måste du tänka på när du erbjuder hemarbete, skattefrågor och nya former att leda personal på distans

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Grunderna för ett framgångsrikt program – Lönebildning baserad på Pay for Performance
– Chefens roll i programmet
– Hur Du kopplat Befattningen/Job Architect med löner och förmåner på marknaden.
– Hur Du skapar företagets marknadslönestruktur
– Hur skapar du en företagsanpassad process för prestationsbedömning sk Performance Management

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fortsättning från Pass 3
Sammanfattning

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Gärmund Sandberg
Konsult
Läs mer