Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Under det första kvartalet av 2024 har Swedsecs disciplinnämnd fattat 14 beslut, varav fem av besluten handlar om personer som har fått sin Swedsec-licens indragen. Det är nästan lika många under första kvartalet som under hela föregående år och detta visar på vikten av professionalitet inom finansiella tjänster samt understryker behovet av utbildning inom branschen.

Agneta Oscarsson, VD på Swedsec säger i ett pressmeddelande att en återkallad licens är det allvarligaste utfallet som disciplinnämnden kan besluta om. Hon menar även att dessa beslut är också en förutsättning för att uppnå hög regelefterlevnad och ett starkt kundskydd på den svenska finansmarknaden.

Det är avgörande att de som arbetar inom verksamheter som kräver Swedsec-licens har den nödvändiga kompetensen och kunskapen för att utföra sina uppgifter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Detta är inte bara en fråga om att följa de lagar och regler som finns utan också en fråga om att säkerställa kundernas säkerhet.

Om en licenshavare får sin licens återkallad får personen inte arbeta med licenspliktig verksamhet. Återkallelsen syns i Swedsecs register i tre år.

Swedsecs disciplinnämnds beslut visar att bristfällig kompetens kan leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för individerna som är inblandade utan också för företagen de representerar. Det är därför viktigt att genomföra den årliga kunskapsuppdateringen för att säkerställa att alla inom finanssektorn har de färdigheter och den kunskap som krävs för att upprätthålla höga standarder och minimera riskerna för alla parter.

BG Institute erbjuder ÅKU 🔗 en utbildning som syftar till att upprätthålla Swedsec-licenser. Genom denna utbildning får deltagarna inte bara den nödvändiga kunskapsuppdateringen, utan också en djupare förståelse för de etiska och professionella normer som är avgörande inom branschen.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE