Employer branding handlar om att bygga upp ett gott rykte kring företaget, både internt såväl som bland potentiella arbetssökande. Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigt för de företag som vill attrahera – och behålla – talanger. Anställda som känner en anknytning till sin arbetsplats blir de starkaste drivkrafterna för att kommunicera ditt varumärke. Engagerade medarbetare är entusiastiska, delaktiga och mer produktiva. Här är tre fallgropar du inte bör missa i onboardingen om företaget vill ha en engagerad medarbetare. 

1. Glömmer kulturen
Du berättar för den nyanställda om året bolaget startade och vilken budget ni har, men du pratar bara fakta. Det du missar är att förklara de oskrivna reglerna, som kanske att ni inte värmer fisk i lunchrummet eller att alla brukar bjuda på fika när de fyller år. Det är viktigt för den nya medarbetaren att få höra hur stämningen och kulturen är på företaget.

2. Den nyanställda hamnar snett
En fallgrop är att den nyanställda hamnar i klorna på det ”gnälliga gänget”, som tyvärr ofta finns på företaget, och blir en av dem. Se till att den nyanställda hamnar med rätt person redan i onbordingen. Det är viktigt att han eller hon får en slags mentor i onbordingprocessen, en person som är positiv och fungerar som ambassadör för företaget.

3. Oförberedd onboarding
Det är vanligt med frånvarande eller stressade chefer som inte har hunnit förbereda för onboardingen vilket gör att den nyanställda lätt känner sig ovälkommen och lämnad åt sitt öde. Var förberedd och se till att någon tar hand om den nyanställda, att ett onboardingprogram finns klart samt att dator och andra praktiska saker är löst.

I kursen Employer branding i praktiken – vägen till att bli en attraktivare arbetsgivare får du konkreta verktyg och förståelse för hur employer branding fungerar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE