Korttidsfrånvaron är bara toppen på ett isberg. Upprepad korttidsfrånvaro kan vara en signal på att den anställda mår dåligt psykiskt. Kan du som arbetsgivare eller chef upptäcka detta redan på ett tidigt plan kan du förebygga att korttidssjukskrivningar går över i långa sjukskrivningar.

När du märker signaler på ohälsa bör du möta upp detta på ett tidigt stadie. Ju tidigare desto bättre, för att förhindra att det eskalerar och blir till ett stort antal kortidsfrånvaroperioder som avlöser varandra. Se till att det finns åtgärder till exempel omtankessamtal och andra rutiner för att stötta den anställda.

Förutom upprepad korttidssjukskrivning är en annan tidig signal på psykisk ohälsa att den anställda presterar allt sämre. Personen kanske har svårt att koncentrera sig och klarar inte av sina uppgifter. Det blir problem för hela teamet och gruppen kan börja anpassa sig för att täcka upp för den som mår dåligt.

9 tidiga tecken på psykisk ohälsa

  1. Dålig prestation
  2. Upprepad korttidsfrånvaro
  3. Trötthet
  4. Oro
  5. Smärta
  6. Hjärntrötthet
  7. Koncentrationssvårigheter
  8. Sänkt fokus
  9. Misslyckas med arbetsuppgifter

Ofta är sjukskrivningar pga psykisk ohälsa 70% längre än andra sjukskrivningar. I kursen Strategiskt rehabarbete – ledarskap för hälsosamma och hållbara organisationer får du redskap för att lära dig arbeta med rehabiliteringspolicy i praktiken och vilka rutiner som bör finnas.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE