Under denna e-kurs får du en genomgång av advokatetikens grunder. Att känna sig säker på det advokatetiska regelverket är en förutsättning för att kunna verka fullt ut som advokat.

Osäkerhet om vad som gäller kan leda till att klienterna inte får den hjälp de faktiskt har rätt till alternativt att du bryter mot god advokatsed. Under denna kurs går advokat Johan Eriksson igenom allt från lojalitetskravet till det, ibland, svårtolkade regelverket som gäller för den som biträder en frihetsberövad klient med restriktioner.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 5,0 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

  • Förståelse för det advokatetiska regelverket.
  • Centrala avgöranden från Disciplinnämnden och Högsta domstolen.
  • De begränsningar som gäller vid uppdrag som offentlig försvarare för klienter med restriktioner.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister.

Syftet med utbildningen

Målet med e-kursen är att skapa en grundläggande förståelse för reglerna om god advokatsed.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 2 timmar och 30 minuter lång inklusive avslutande kontrollfrågor och spelades in i april 2023.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 10
 Image of
Johan Eriksson
Advokat
Läs mer