Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Under kursen går vi igenom de frågor som är viktiga för företaget gällande resultatplanering före balansdagen. Detta i syfte att simulera underlaget till det kommande bokslutet. Målen är att säkerställa att företaget uppnår målsättningar för resultat och ställning, samt att upptäcka fällor och problem i tid för att kunna åtgärda dem.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,57 av 5,0 ⭐


Fokus ligger på ägarledda företag och det är ofta en förutsättning att planera ekonomin i företaget för att i nästa steg kunna ge ägarna en bra ekonomi. Det handlar mycket om optimeringar, att hitta rätt mix av kostnader för ägarlöner med mera å ena sidan och utdelningsbara medel å andra sidan.

Under kursen gör vi en systematisk genomgång av balansposter och resultatposter med råd och tips om styrning och felkällor. Detta sker med inriktning på väsentlighet. I sina sammanhang tar vi upp specialfrågor för självständigt beskattade verksamheter (aktiebolag) och ägarbeskattade verksamheter (enskild näringsverksamhet, handelsbolag/kommanditbolag). Kursmaterialet är väsentligt utvidgat och utvecklat, med viktiga gränsvärden både för 2023 och 2024 framräknade.

Denna kurs ägnar vi åt resultatplaneringen i företaget, men för dig som är intresserad finns även en kurs som ägnas åt den privata inkomstplaneringen. Den kursen hittar du här. 🔗

 

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur du använder fördelarna med aktiebolag
  • Fördelar och fällor i enskild näringsverksamhet
  • Resultatplanering i företaget som lägger en bra grund för ägarens privata inkomstplanering

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, rådgivare till ägarledda företag, samt ägare till små och medelstora företag.

Nivå/förkunskaper:

Kursen är en orientering i skatteregler och redovisningsregler för företag, med aktuella gränsvärden, procentsatser och beräkningar. Du bör ha erfarenhet av redovisning och beskattning i ägarledda företag.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Presentation
Viktiga gränsvärden för 2023 och 2024
Utgångspunkter för resultatplaneringen
Arbetsgång
Skattereduktion för investeringar i inventarier

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Resultatplanering, balansposter (tillgångar och eget kapital)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Resultatplanering, balansposter (skulder och resultatposter)

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Strukturering av aktiebolag
Särskilt om enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag
Rättsfall

16.00–
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

05 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 05 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 12
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer