Peter Berg

Redovisningsexpert

Peter Berg är redovisningsexpert med över 45 års erfarenhet av regelutveckling och den praktiska tillämpningen i kunduppdrag. Peter har suttit med i ledningen för Srf konsulterna under ett tiotal år. Han har också varit expert i statliga utredningar och ledamot i bl.a. BAS-kontogruppen och arbetsgrupper på Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet och Bokföringsnämnden. Nu arbetar Peter på heltid som författare och föreläsare i företagsekonomiska ämnen. Han driver ekonomibloggen consultjourney.com.


Peter ger en lättförståelig helhetsbild som jag verkligen uppskattar. Stort tack!”

 

 Image of

Peter Berg föreläser på följande kurser

Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2024
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 06 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Skatterätt
Upprättandet av bolagsdeklaration 2024 – en praktisk genomgång
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 19 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 19 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Ekonomi | Ledarskap
Företagsekonomi för chefer och ledare
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

I denna kurs får du kunskap om och ökad förståelse för bland reglerna som styr redovisningen, sambandet med beskattningen, de olika delarna i en årsredovisning, personligt ansvar, analyser och mycket mer.

LÄS MER
Redovisning
Årsredovisningslagen - en introduktion
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3.15 timmar

I denna kurs går vi igenom årsredovisningslagens innehåll, struktur och samband med annan normgivning samt de senaste lagändringarna och kommande förändringar.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Hyra & arrende | Redovisning
Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023 i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 20 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2023
Livesändning
Stockholm 03 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 03 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 03 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 12 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Nyhetsdag i redovisning 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 14 Nov 2023 Platser finns
Göteborg 15 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 16 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 16 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 14 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Hyra & arrende | Redovisning
Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Vi går igenom vad de nya reglerna i den beslutade nya lagstiftningen ”Tryggare bostadsrätt” handlar om.

LÄS MER
Mäklarens objektbeskrivning för bostadsrätter
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2.5 timmar

E-kursen är en orientering i de nya reglerna som föreslås börja gälla från 2023 för fastighetsmäklare och bostadsrättsföreningar.

LÄS MER
Skatterätt
Skattefrågor för företag med fastigheter
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 5 timmar

Kursen ger en översikt av hur nya regler och rättsfall påverkar aktiebolag med fastigheter – vare sig företaget endast äger sin egen rörelsefastighet eller ett helt fastighetsbestånd.

LÄS MER
Fastighetsbeskattning | Fastighetsrätt | Redovisning | Skatterätt
Skattefrågor för företag med fastigheter 2023 – Regelverket
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 11 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 11 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsbeskattning | Fastighetsrätt | Redovisning | Skatterätt
Skattefrågor för företag med fastigheter 2023 – De svåra frågorna
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 12 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 12 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fåmansbolagsbeskattning | Redovisning | Skatterätt
Ägarledda företag, skatter och optimeringar 2023 – Företagaren
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 07 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fåmansbolagsbeskattning | Redovisning | Skatterätt
Ägarledda företag, skatter och optimeringar 2023 – Företaget
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 06 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Redovisning
Bolagsdeklaration i praktiken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom deklarationsblanketterna för aktiebolag och kommenterar systematiskt vanliga poster i en deklaration.

LÄS MER
Affärsjuridik | Redovisning
Företagsekonomi för jurister
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 5 timmar

Kursen leder leda dig igenom en rad olika områden inom ekonomi som är väsentliga för dig i din yrkesroll som jurist.

LÄS MER
Skatterätt
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 6 timmar

Kursen riktar sig till dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2.

LÄS MER
Affärsjuridik | Ekonomi | Ledarskap
Företagsekonomi för jurister
Livesändning | On demand
Livesändning 27 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 27 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN