Välkommen till vår nya kurs där professor Christina Ramberg och advokat Fredrik Sonander ger praktiska och konkreta råd för att undvika och hantera vanligt förekommande problemställningar.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.81 av 5.0 ⭐


Praktiskt verksamma jurister kommer ofta i kontakt med aktieägaravtal och detta avtal är av yttersta vikt för klienten. Stora värden – kanske klientens hela livsprojekt – riskerar att gå förlorade om avtalet inte är adekvat utformat. Kursen är upplagd med verkliga fall som bas. Vi har fokus på hur aktieägaravtal kan/bör utformas och på vad som händer när parterna är oense.

Kursen vänder sig både till den som utformar aktieägaravtal och den som i egenskap av tvisteombud kommer i kontakt med avtalstypen.


Mycket lärorik och trevlig dag! Tack!

Helene Sjöman, deltagare på kursen i juni 2024


Som deltagare får du kunskap om

  • Aktieägaravtalets aktiebolagsrättsliga relevans. Aktieägaravtalet och bolagsordningen. Avtalsfriheten och bolagsrätten. I vilken utsträckning kan aktiebolagsrättsliga bestämmelser avtalas bort?
  • Bolagsordningen som ett alternativ till aktieägaravtalet. För- och nackdelar. Bolagsordningens normala och möjliga innehåll.
  • Aktieägaravtalets nödvändighet, syfte och innehåll.
  • Ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, finansiering, exit, drag-alongs och tag-alongs, avtalstider, m.m.
  • Tvister och säkerhetsåtgärder inklusive problemen med att det ofta är fler än två parter
  • Hur man formulerar inlösensbestämmelser i aktieägaravtal (inlösen som påföljd, värderingsalternativ)
  • Tolkning av aktieägaravtal
  • Påföljder vid avtalsbrott mot aktieägaravtal

Målgrupp

Advokater (kommersiella och i viss mån familjerättare), bolagsjurister och revisorer.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Aktieägaravtalets förhållande till bolagsrätten. Aktieägaravtalet och bolagsordningen. Gränserna för avtalsfriheten. Behövs aktieägaravtal?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Vissa särskilda klausuler rörande ägarnas intressen, ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, finansiering, exit, drag-alongs och tag-alongs.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Bestämmelser om avtalstider och upplösning av det gemensamma ägandet. In- och utlösenbestämmelser.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Processrättsliga säkerhetsåtgärder. Tolkning av aktieägaravtal. Jämkning av oskäliga avtalsvillkor. Påföljder; fullgörelse, hävning, skadestånd, inlösen.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 04 Jul 2024

On Demand
T.o.m. 04 Jul 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Fredrik Sonander
Advokat
Läs mer