Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya heldagskurs om juridiska frågor relaterade till likvidation av aktiebolag, såväl frivillig likvidation som tvångslikvidation. Föreläsare är experten i bolagsrätt Jessica Östberg, docent och universitetslektor med tidigare erfarenhet som advokat.

Frågor som behandlas under kursen är beslutsprocessen för frivillig likvidation, under vilka förutsättningar tvångslikvidation kan aktualiseras, hur avvecklingsprocessen går till inklusive frågor rörande skifte såsom dess föremål och form, förskott på utskiftning och klander.

Andra frågor som behandlas är om ett bolag under likvidation kan besluta om vinstutdelning, vad som gäller i fråga om upphävande av likvidationsbeslut och vad som gäller om behovet att innehålla medel för skulder missbedömts.

Vidare behandlas ansvarsfrågor för likvidatorn. Har likvidatorn t.ex. en omsorgsplikt och lojalitetsplikt och vad gäller ifråga om jäv? Under vilka förutsättningar kan likvidatorn drabbas av skadeståndsansvar och mot vem? Kan likvidatorn entledigas i förtid och under vilka förutsättningar? Är en tidigare utfärdad fullmakt giltig även efter det att ett bolag har trätt i likvidation? Fokus ligger på bolagsrättsliga frågor. Senare års praxis behandlas.


Jessica är en populär föreläsare. Hennes snittbetyg på de två senaste kurserna är 5,0  resp 4,89 av 5,0 ⭐


 

”En otroligt bra föreläsare. En av de bästa jag haft under alla mina år som kursdeltagare.”

Håkan, kursdeltagare augusti 2023


”En väldigt bra och pedagogisk föreläsare!”

Jörgen, kursdeltagare oktober 2023


Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Förutsättningar och former för likvidationsbeslutet
  • Centrala frågor rörande avvecklingsförfarandet inklusive skiftet
  • Ansvarsfrågor för likvidatorn

Syfte:

Syftet är att ge goda kunskaper om likvidation enligt aktiebolagslagen inklusive likvidationsbeslutet, huvuddragen i avvecklingsprocessen och ansvarsfrågor

Målgrupp:

Advokater, juridiska rådgivare och revisorer

Nivå/förkunskaper:

Baskunskaper i bolagsrätt

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

23 Okt 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 23 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer