Christina Ramberg

Professor

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon är en av BG Institutes mest efterfrågade föreläsare och har hållit kurser inom framförallt avtalsrätten under många år. Hon får alltid höga betyg från kursdeltagare.


Hur uppfattas Christina av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7


Christina är en mycket uppskattad föreläsare hos oss och får gång på gång höga snittbetyg i kursutvärderingarna från våra kursdeltagare. Hon har genom åren bland annat fått följande kommentarer: ”Christina Ramberg är den bästa föreläsaren jag någonsin har lyssnat på”, ”Tack Christina för en fantastisk dag!”.

Christina är författare till ett stort antal juridiska böcker, bland annat Allmän avtalsrätt tillsammans med Jan Ramberg.

Christinas hemsida: www.christinaramberg.se

 Image of

Christina Ramberg föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Affärsjuridik - Avtalsrätt
Juridiska risker vid pausande av verksamhet i Ryssland
E-kurs

E-kursen går igenom de möjligheter och risker som följer på ett utträdande ur ett avtal med rysk avtalspart

LÄS MER
Affärsjuridik | Avtalsrätt | Processrätt
36 § avtalslagen – praktik och taktik i tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 19 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Avtalsrätt | Övrigt
Förhandlingsteknik vid avtal och tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 03 okt-04 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Avtalsrätt
Avtalsdagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 14 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Pandemiklausuler – så skyddar du företaget mot framtida kriser?
E-kurs

Kursen går igenom hur man på bästa sätt kan lära sig och stärka sin organisation för att lindra skadorna när en svår situation blir ett faktum.

LÄS MER
Avtalsrätt
Avtalstolkning
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

En praktiskt inriktad kurs som behandlar de problem som oftast uppkommer vid tolkning av avtal och fastställande av avtalsinnehåll.

LÄS MER
Affärsjuridik | Familjerätt
Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 27 okt 2022 Fåtal platser

Stockholm 26 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Avtalsrätt
Aktieägaravtal i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 17 okt 2022 Fåtal platser

Stockholm 24 apr 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik
Kontraktsbrott och påföljder
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 09 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Avtalsrätt
Avtalstolkning – fördjupning med fokus på leveransavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 17 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN