Välkommen till denna aktualitetsdag i sakrätt, där den senaste tidens rättspraxis och lagstiftning kommer att stå i fokus och vägleda dig som kursdeltagare genom sakrättens problematik.

Livesändning – kurstillfället den 31 januari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

På kursen behandlas aktuella problem inom sakrätten – alltså separationsrätt, säkerhetsrätt, kvittning och förmånsrätt vid insolvens men även godtrosförvärv. Fokus kommer att ligga på de senaste årens lagstiftning och prejudikatbildning, som analyseras. Också betydelsefulla men olösta problem tas upp.

Bland annat du kommer att få kunskap om:

 • Senaste praxis
 • Rätt att fullfölja avtal partiellt vid rekonstruktion och konkurs
 • Fordringars uppkomst
 • Sysslomans rätt till kvittning
 • Äganderättsförbehåll
 • När är en betalningsmottagare sakrättsligt skyddad

Målgrupp

Advokater, jurister och andra som kommer i kontakt med sakrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.