Välkommen på en kurs om hur man gör en fastighetstransaktion på ett ”säkert” sätt, det vill säga både på rätt sätt och på ett riskminimerande sätt.

Livesändning – kurstillfället den 10 juni kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Läs mer här!

Detta involverar så klart en förståelse för det övergripande inom transaktions- och fastighetsjuridiken. Men det finns skäl att särskilt fokusera på miljöfrågan; kostnaderna för miljörisker, såsom exempel för sanering av förorenad mark är ofta är väldigt stora. Genom denna kurs får du en inblick i vilka risker som finns och hur man går tillväga för att identifiera och hantera dessa risker, så att man på så vis kan fatta välgrundade beslut och kalkylerade risker, vilket i sin tur innebär att man i större utsträckning kan undvika obehagliga överraskningar och göra bättre affärer.

Till det kommer momentet med genomgång av praxis. Även om transaktionsjuridik ofta är rätt självgående från tvingande lagstiftning och praxis så finns det en påverkan och – inte minst – ett behov av att hålla sig à jour.

Kursen kommer att fokusera på aktuella frågeställningar inom det fastighets- och miljörättsliga fältet. Tanken är att tonvikten kommer att ligga på frågor som har bäring på fastighetstransaktioner, men även andra aktuella frågeställningar för den som äger fastigheter kommer att beröras.

Föreläsarna kommer därtill dela med sig av flödesschema över markföroreningsansvaret, checklista över transaktionsrisker samt rättsfallsförteckning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktuella rättsfall från (främst) Högsta domstolen
 • Förorenad mark i bland annat transaktioner, ansvarsfrågor och olika förvärvsformer
 • Transaktionsprocessens grunder
 • Trender på transaktionsmarknaden

Målgrupp:

Målgruppen är framförallt fastighetsbolag med förvärvs- eller exploateringsplaner, bolag i eller nära (entreprenörer exempelvis) fastighetsbranschen som vill öka sin kunskap om förvärv och fastighetsanknuten miljörätt samt andra som kan ha ett intresse av att på ett juridiskt sätt bedöma kunna bedöma risker i fastighetstransaktioner.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Rykande heta nyheter från Högsta domstolen

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Transaktionsprocessen och typiska falluckor

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Förorenad mark, fastighetstransaktioner och fastighetsägande

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Avslutande diskussion och sammanfattning

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.