Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Välkommen till vår nya kurs som ger dig fördjupade kunskaper om ansvarsfrågor i kontraktskedjor, med särskilt fokus på ansvaret för kontraktsmedhjälpare och möjligheterna att ”hoppa” i kontraktskedjor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.77 av 5.0 ⭐


Kursen behandlar senaste årens rättspraxis från Högsta domstolen om ”hopp i kontraktskedjan”, kontraktsmedhjälparansvar och vilka alternativ som finns för att utkräva ansvar i en kontraktskedja, till exempel utomobligatoriska skadeståndsanspråk mot bakre led i en kontraktskedja (avtalspartens avtalspart). Kursen ger en överblick över ett antal olika rättsfigurer och är av nytta för de som skriver avtal eller hanterar tvister och skadeärenden.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Kontraktsmedhjälparansvaret i svensk rätt
  • Hur man på olika sätt kan argumentera för en rätt till skadestånd av avtalspartens avtalspart
  • Den senaste rättspraxisen från Högsta domstolen om ansvarsfrågor i kontraktskedjor
  • Krav mot bakre led i kontraktskedjan: Direktkrav, fordringsöverlåtelser och andra rättsfigurer
  • Krav mot bakre led i kontraktskedjan: Utomkontraktuella skadeståndskrav

Syfte:

Syftet är att man som deltagare ska få ökade kunskaper om möjliga sätt att argumentera ifråga om ansvarsutkrävande i kontraktskedjor.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till anställda på advokatbyråer som arbetar med tvistlösning och affärsjuridik, samt bolagsjurister, försäkringsjurister och domare som kommer i kontakt med ansvarsfrågor.

Nivå/förkunskaper:

Kursen riktar sig till praktiker med förkunskaper på området.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Ansvarsfrågor i kontraktskedjan: principen om avtalets subjektiva begränsning, medhjälparansvar, regress och solidariskt ansvar

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Ansvar för annan: kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar för anställda och medhjälpare

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Krav mot bakre led i kontraktskedjan: Direktkrav, fordringsöverlåtelser och andra rättsfigurer

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Krav mot bakre led i kontraktskedjan: Utomkontraktuella skadeståndskrav

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 04 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Stina Bratt
Jur. dr. i civilrätt
Läs mer