Pandemin ställde flera arbetsmiljöfrågor på sin spets; risker för att utsätta anställda för fara för liv eller hälsa, vaccineringskrav och distansarbete. Arbetsmiljö är således ett brett begrepp som förändras i takt med omvärlden och därtill digitaliseringen. Vad innebär arbetsmiljöansvaret för dig som arbetsgivare – och vad innebär det för dig personligen som chef?

Arbetslivets inställning till distansarbete har förändrats mycket under de senaste åren och medvetenheten om arbetsmiljöfrågorna och ansvar kopplat till detta har ökat. Det är av stor vikt att man som arbetsgivare har kunskap om, och koll på hur arbetet på arbetsplatsen – och utanför – kan genomföras utan risk för ohälsa eller skada.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,44 av 5,0 ⭐


Arbetsgivare kan om arbetsmiljön brister, ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

HR har en viktig roll som katalysator och samordnande funktion. De bidrar till att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera. Och sist men inte minst vara ett stöd för chefer och organisation i det arbetet.

Innehåll 

  • Arbetsmiljöfrågorna efter Covid-19
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två olika saker
  • Arbetstagarens skyldighet att följa arbetsmiljöregler
  • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Riskbedömning enligt AFS 2001:1 och 2018:4
  • Skyddsombudsstopp vid omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa
  • Straffansvar
  • Företagsbot
  • HR:s roll som katalysator och samordnare
  • Frågor och svar

Målgrupp

Chefer och arbetsledare med personalansvar samt HR.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 60 minuter lång och avslutas med kontrollfrågor. Spelades in 3 november 2022.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Georg Frick
Arbetsrättskonsult
Läs mer