Kursen behandlar frågor som:

När måste utredningar genomföras?

Vilka bör man tala med?

Hur säkerställer man en rättssäker utgång?

Denna kurs är en teoretisk och praktisk vägledning i hur du som arbetsgivare genomför utredningar i personalärenden. Det kan till exempel vara vid påstådd misskötsamhet, diskriminering, trakasserier eller kränkningar på arbetsplatsen. Föreläsare är Per Westman och Rebecca Farkhooy, Partner respektive Senior Associate på Eversheds Sutherland Advokatbyrå.

Arbetsplatsutredningar har aldrig varit mer aktuellt. Efter flertalet mediala fall, många med negativa följder, är det tydligt att fallgroparna för arbetsgivare som genomför arbetsplatsutredningar är många.

De flesta arbetsgivare kommer förr eller senare att hantera personalärenden där utredningar kan behöva genomföras. Det kan till exempel röra sig om påstådd misskötsamhet eller anklagelser om diskriminering, trakasserier eller kränkningar på arbetsplatsen. Hur utredningen genomförs kan vara avgörande, till exempel för att säkerställa ett tillfredsställande resultat samt för att värna om de inblandade i utredningen.

Den här kursen ger deltagarna vägledning, tips och kunskap för att hantera det svåra arbetet med att genomföra utredningar på arbetsplatsen och de många frågor som kan uppstå under utredningens gång. När måste utredningar genomföras? Vilka bör man tala med? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren gentemot den person som utreds? Vilka rättigheter har de inblandade? Hur säkerställer man en rättssäker utgång?

Kursen tar avstamp i såväl arbetsrätten som närliggande regelverk inom arbetsmiljö och diskriminering. Kursen ger även praktiska och konkreta verktyg för utredningens genomförande, såväl ur legalt som personalpolitiskt perspektiv.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Arbetsgivarens rättsliga skyldigheter att utreda och motverka diskriminering, kränkande särbehandling och arbetsmiljörisker.
  • Regelverket kring att genomföra utredningar på arbetsplatsen.
  • Genomgång av processmodell för att genomföra utredningar på arbetsplatsen.
  • Praktiska tips för att hantera de frågor som kan uppstå under utredningens gång.

Syfte:

Efter kursen kommer du vara förtrogen med hur utredningar på arbetsplatsen går till, de svårigheter som kan uppkomma och hur man bäst hanterar dessa.

Målgrupp:

Kursen passar den som vill kunna genomföra utredningar på arbetsplatsen eller lära sig mer om hur utredningar går till, t.ex. skyddsombud, HR-personal eller chefer. Kursen passar även jurister eller advokater som kan få uppdrag att genomföra utredningar för arbetsgivares räkning.

Kursdokumentation:

Kursdeltagare erhåller material som kan användas efter kursen, t.ex. föreslagen processmodell för arbetsplatsutredningar.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Rättsliga utgångspunkter
Genomgång av det regelverk som aktualiseras vid arbetsplatsutredningar; diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, visselblåsning, arbetsrättsliga åtgärder m.m.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Fortsättning av rättsliga utgångspunkter

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Genomförande av utredningen
Genomgång av processmodell för genomförande av arbetsplatsutredningar samt kunskap och praktiska tips om hur man bäst hanterar utredningen.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fortsättning av genomförande av utredningen

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

07 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 07 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Per Westman
Advokat och partner
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Rebecca Farkhooy
Senior Associate
Läs mer