Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Livesändning – kurstillfället den 22 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Arrendedagen 2020 innehåller information om lagstiftningsarbetet samt ny rättspraxis. Temat för år 2019 var ändringsavtal. Alltså avtal om ändring och tillägg under avtalstiden. Alla arrendeformerna behandlas och fallgropar redovisas liksom möjliga praktiska tillvägagångssätt för att hållbart uppnå syftet. Fallgroparna är många och ämnet fortlöpande mycket aktuellt.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter sommaren.

Under året har hovrätten fastslagit 14 domar. Samtliga dessa domar kommer att gås igenom, analyseras och diskuteras under kursdagen. Föreläsaren Nils Larsson kommer också analysera de lagregler som legat till grund för dessa domar.

Nils Larssons bok ”Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken” ingår som en del av kursmaterialet.


MÅLGRUPP

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Ny lagstiftning om förenkling av uppsägningsreglerna på gång

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Aktuella rättsfall om jordbruksarrende

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Aktuella rättsfall om bostadsarrende

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Aktuella rättsfall om anläggningsarrende

 • 16.00-

  Kursen avslutas.