Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering av det senaste inom området.

Vid Arrendedagen presenteras och analyseras aktuella nyheter inom arrenderätten, såsom nya rättsfall och pågående lagstiftningsarbete. Därutöver kommer föreläsaren, Nils Larsson, att ta upp en rad speciella frågor.

Du kommer att få veta mer om:

 • Val av avtalsform och arrendets roll i systemet av upplåtelser.
 • Arrendelagens tvingande regler och parternas möjligheter att skriftligt eller muntligt komma överens, bland annat om avtalets upphörande eller om uppsägning av avtalet.
 • Om jordbruksarrendatorns besittningsskydd kan brytas på grund av strukturrationalisering och om enskilds intresse av förbättring av brukningsenhet också stöds av ett allmänt intresse.
 • Problemen på marknaden med att klara av de gammalmodiga reglerna för överlåtelse av bostadsarrende utan att avtalet riskerar att bli förverkat.
 • Förutsättningarna för bevisning om vad som är marknadsavgift för bostads- och anläggningsarrendeavtal och betydelsen av att omedelbarhetsprincipen gäller vid den rättsliga prövningen.
 • Arrendeavtal vilka används som pant trots av det inte finns några lagregler om detta.
 • Andrahandsupplåtelsernas speciella förutsättningar då det gäller avtalsskrivning, besittningsskydd och sakrättsligt skydd.
 • Att anläggningsarrende, trots namnet, inte gäller för anläggningar utan bara får verkan som sådan arrendeform vid upplåtelse för byggnad samt de problem detta medför.
 • Den speciella problematik som finns med jaktarrenden.

Nyhetsdagen avslutas med ett mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor.


 

DELTAGARE

Kursen passar dig som är advokat eller jurist i kontakt med arrenderätten och dig som arbetar med eller berörs av arrendefrågor i ditt arbete vid exempelvis fastighetsbolag, markägande bolag, kommuner och länsstyrelser.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Aktuella nyheter inom arrenderätten presenteras.

 • 10.15-10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Val av avtalsform.
  Arrendelagens tvingande regler. 

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Jordbruksarrendatorns besittningsskydd.
  Problemen med gammalmodiga regler för överlåtelse av bostadsarrende.
  Marknadsavgift för bostads- och anläggningsarrendeavtal och omedelbarhetsprincipen.

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Arrendeavtal vilka används som pant. 
  Andrahandsupplåtelser. 
  Anläggningsarrende.
  Jaktarrende. 

 • 16.00

  Konceptdagen avslutas med ett mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter eller branschkollegor.