Nyligen skärpte Migrationsverket de krav som ställs för att tillförordnas som offentligt biträde. På denna nya kurs med advokat Amanda Chafira Onval, som på senaste kursen fick utvärderingsbetyget 6,93 av 7, tar vi ett helhetsgrepp kring asylprocessen – från ansökan till Migrationsverket till överklagande till Migrationsöverdomstolen.

Livesändning – kurstillfället den 19 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Rätten till asyl utvecklades ur den fundamentala principen om non-refoulement. Principen innebär ett förbud mot att återsända en person till ett land eller område där dennes grundläggande mänskliga rättigheter riskerar att kränkas. Asylprocessen och utlänningslagen i Sverige har sin grund i Genevekonventionen (1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning).

Inom asylprocessen är det mycket viktigt att förstå Migrationsverkets och domstolarnas handläggning, vilka praktiska verktyg som ett biträde bör använda samt hur skrivelser kan utformas för bästa resultat, från landinformation till viktiga metoder som myndigheterna använder.

Under dagen kommer du som kursdeltagare få svar kring hela asylprocessens utformning och dess juridiska innehåll. Efter kurstillfället ska du känna dig säker på att du är ett biträde utrustad med rätt verktyg för att hjälpa din klient.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad rätten till asyl innebär.
 • Det juridiska regelverket nationellt och internationellt och hur det praktiskt ska tillämpas.
 • Hur migrationsprocessen går till – från ansökan till dom i Migrationsöverdomstolen.

Målgrupp:

Advokater och biträdande jurister som primärt arbetar med- eller i stor omfattning arbetar med migrationsrätt. Kursen riktar sig även till verksamma handläggare och andra yrkesgrupper där migrationsrätten är aktuellt.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Flyktingkonventionen, utlänningslagen och principen om Non-refoulement.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Asylansökan, möte med klient, asylutredning och genomgång av protokoll.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Biträdets inlaga och Migrationsverkets beslut

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Överklagande av beslut, muntlig förhandling, dom, process i överrätten.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.