I en snabbt föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare, och en av de allra största utmaningarna är att leda framgångsrikt på distans. Under en praktiskt inriktad utbildningsdag fokuserar vi på de särskilda förutsättningar, svårigheter och fördelar som präglar ledarskapet när du ska leda delar av eller hela ditt team på avstånd.

Livesändning – kurstillfället den 2 juni och 17 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen ger dig konkreta verktyg och metoder för att bygga ett välfungerande distansledarskap. Vi tittar dels på hur du säkerställer effektivitet och leverans, dels på hur du arbetar med de så viktiga mjuka aspekterna i ledarskapet – kommunikation, motivation och stöttning. Vi ger dig kunskap om hur du kan gå tillväga för att fånga upp och adressera problem, och tittar slutligen på de så viktiga arbetsmiljöfrågorna – hur jobbar man med dem när medarbetarna jobbar någon annan stans än på arbetsplatsen?

Under kursdagen varvar vi teori med praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner för att fördjupa och befästa de nya kunskaperna.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Så främjar du dina medarbetares självledarskap och ansvarstagande
 • Generera resultat med smarta mål och tydliga förväntningar
 • Informationshantering – struktur och rutiner för att hålla alla i loopen
 • Leda individer och leda grupp
 • Skapa en tydlig och effektiv kommunikation
 • Balans mellan stöd och kontroll – att våga lita på sina medarbetare
 • Att skapa vi-känsla och engagemang
 • Att reagera och agera på avvikelser och signaler på ohälsa
 • Att ta besvärliga samtal digitalt
 • Hur säkerställer man en god arbetsmiljö, fysiskt och psykosocialt?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som leder individer eller grupper på distans, hela eller delar av tiden – chefer, gruppledare, team leaders, projektledare och andra i ledande roller.

Efter kursen har du fått insikt i vad du som ledare kan göra för att säkra effektivitet, samarbete och trivsel i en arbetsgrupp som är spridd på olika platser. Du har fått en verktygslåda med konkreta tillämpbara metoder som du direkt kan omsätta i praktiken, och du har fått kunskaper för att skapa ett långsiktigt hållbart välfungerande distansledarskap.

Denna kurs bygger på vår utbildningsform blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning. Den digitala timmen kan du ta del av var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att förbereda dig inför det fysiska kurstillfället och att bättre förankra nya kunskaper och metoder.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas