Välkommen till vår nya kurs som ger dig som redan har kompetens och erfarenhet i lokalhyresjuridik fördjupade kunskaper i ett antal vanligt förekommande frågor inom den komplexa kommersiella hyresrätten. Föreläsare är advokat Niclas Lifsten som utifrån ett praktiskt perspektiv lär dig identifiera och undvika fallgroparna.

Kursen tar bland annat upp vad som är möjligt att avtala om och hur avtal kan utformas när det gäller hyresgästanpassningar, underhållsskyldighet, ombyggnader under hyrestiden och återställande av lokalen. Vidare behandlas frågor som berör brister i lokalen; när det kan anses föreligga brist i lokalen, vilka påföljder som kan aktualiseras och i vilka fall ansvar kan uppkomma för hyresvärden.

Hyresavtal behöver i allmänhet förr eller senare säga upp för villkorsändring eller för avflyttning. Kursen tar upp vad som krävs för att göra en giltig uppsägning inklusive hur uppsägningen ska delges med andra parten.

Vidare behandlar kursen reglerna om det indirekta besittningsskyddet och med särskild inriktning på frågor om godtagbarhet av erbjuden ersättningslokal och vad som utgör befogad anledning för att uppsägning säga upp ett hyresavtal. Frågor om skadeståndets beräkning och marknadshyra tas också upp. 

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad parterna har möjlighet att avtala om gällande ansvar för lokalens skick.
  • När det kan anses föreligga en brist i lokalen, vilka påföljder som kan aktualiseras och under vilka förutsättningar.
  • Vilka krav som uppställs för att genomföra en giltig uppsägning av ett hyresavtal och hur uppsägningen ska delges med andra parten. Vilka risker och fällor finns och vad blir konsekvensen av olika typer av felaktigheter i en uppsägning.
  • Hur hyresgästens indirekta besittningsskydd fungerar, i vilka situationer besittningsskyddet bryts, hur skadestånd till hyresgästen kan beräknas.

Övrigt

Ämnesområdena kommer att belysas ur ett praktiskt perspektiv d.v.s. med utgångspunkt i de situationer som ofta uppkommer i realiteten.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och advokater samt till personer som är praktiskt verksamma inom fastighetsbranschen och behöver fördjupade kunskaper i frågor som rör kommersiella lokaler, exempelvis, uthyrare, fastighetsförvaltare, affärsansvariga, fastighetsinvesterare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Under passet behandlas parternas respektive ansvar för lokalens skick enligt hyreslagen och hur parterna kan fördela ansvaret för lokalens skick och för underhåll av lokalen i överenskommelse i hyresavtalet. Vad innebär en överenskommelse om befintligt skick och vad har parterna för ansvar när det gäller myndighetskrav. Vad menas med sedvanligt underhåll?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Passet berör frågor om brister i lokalen och parternas rättigheter och skyldigheter i den situationen. Kursen tar bland annat upp frågor om när det kan anses föreligga hinder och men i nyttjanderätten, vilka påföljder som hyresgästen kan ha rätt till och under vilka förutsättningar påföljderna kan aktualiseras. Vidare berörs utgångspunkter för bedömning av storleken på eventuella nedsättning av hyran och på eventuellt skadestånd. Vidare berörs i vad mån ansvar även kan aktualiseras enligt miljöbalken.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Frågor som berör uppsägning av hyresavtal och delgivning av uppsägningar, exempelvis vilka form- och formaliakrav som måste uppfyllas för att genomföra en giltig uppsägning, hur uppsägningen ska delges andra parten, vilka konsekvenser som inträder vid en giltig respektive ogiltig uppsägning, om uppsägningar kan återtas och i vad mån en begärd villkorsändring kan justeras.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Sista passet handlar om hyresgästens indirekta besittningsskydd vid uppsägning av hyresavtal. I vilka situationer har hyresgästen rätt till skadestånd respektive när bryts besittningsskyddet, vad utgör en godtagbar ersättningslokal, hur och vid vilken tidpunkt en ersättningslokal måste anvisas, hur ska ett skadestånd till hyresgästen beräknas, hur kan parterna agera för att bevara respektive minska risken för skadestånd?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 8 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Niclas Lifsten
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Sofia Kämmerling
Associate
Läs mer