I den här aktuella kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl – utan att riskera höga skadestånd.

Livesändning – kurstillfället den 25 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Både välmående och mindre välmående bolag behöver från tid till annan göra förändringar i sin personalstyrka, det kan bero på att man önskar ändra inriktning på verksamheten, öka lönsamheten eller säga upp en medarbetare som missköter sitt arbete eller saknar kompetens för de arbetsuppgifter som denne är anställd för att utföra. Oavsett vilket skäl arbetsgivaren har för att avsluta en anställning är det viktigt att man har aktuell kunskap av de regler som gäller för uppsägning av anställningar. I annat fall riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren och/eller de fackliga organisationerna. Sådana skadestånd kan uppgå till betydande belopp.

Under kursen går vi igenom när arbetsgivare har saklig grund för att säga upp en arbetstagare (oavsett om det beror på arbetsbrist eller skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen). Vi kommer också gå igenom turordningsreglerna, hur långt omplaceringsskyldigheten sträcker sig samt begreppet tillräckliga kvalifikationer. Under dagen kommer också tvåmånadersregeln, formaliareglerna om underrättelse, varsel och förhandling med fackliga organisationer samt vilka risker en felaktig uppsägning kan medföra att gås igenom. Avslutningsvis kommer vi även gå igenom huvuddragen i det lagstiftningsförslag om en moderniserad arbetsrätt som Regeringen valt att gå vidare med och som baseras på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK träffade under hösten 2020 efter att den så kallade Toijer-utredningen slutförts.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad begreppet saklig grund för uppsägning p.g.a. arbetsbrist respektive personliga skäl innebär
 • Hur långt omplaceringsskyldigheten sträcker sig
 • Vad begreppet tillräckliga kvalifikationer innebär
 • Turordningsreglerna
 • Hur man bör hantera misskötsamhet (i alla dess former) samt bristande förmåga
 • Tvåmånadersregeln
 • Formaliareglerna om underrättelse, varsel och förhandling med fackliga organisationer
 • Riskerna vid en felaktig uppsägning, och
 • Senaste nytt i lagstiftningsprocessen om en moderniserad arbetsrätt

Målgrupp:

Advokater, jurister, förbundsjurister, bolagsjurister, VD, HR-chefer, HR Business Partners och andra som arbetar med arbetsrättsliga frågor och som önskar vidga eller fräscha upp sina kunskaper om när och hur en anställning kan avslutas.

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att du ska känna dig väl förtrogen med reglerna om avslutande av anställning pga. arbetsbrist eller personliga skäl, hur du bör hantera misskötsamhet, bristande förmåga och andra oacceptabla beteenden från arbetstagarens sida och vilka formaliaregler rörande underrättelse, varsel och förhandlingsskyldighet du är skyldig att följa för att undvika skadeståndsskyldighet samt senaste nytt i det pågående lagstiftningsarbetet om förändringar i lagen om anställningsskydd.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Inledning till ämnet och allmänna utgångspunkter vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Turordningsreglerna, omplaceringsskyldighetens räckvidd, tillräckliga kvalifikationer och formaliareglerna vid uppsägning pga. arbetsbrist.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Uppsägning och avsked pga. personliga skäl, hur man bör hantera misskötsamhet, bristande förmåga och andra oacceptable beteenden från arbetstagarens sida.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Tvåmånadersregeln, formaliareglerna vid uppsägning pga. personliga skäl och risker med felaktiga uppsägningar samt senaste nytt på lagstiftningsfronten gällande förändringar i lagen om anställningsskydd.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.