Välkommen till Avtalsdagen 2017 – en återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator är professor Christina Ramberg.

Sammansättningen av ämnen och föreläsare syftar till att du som deltagare ska få en dag av nyheter och uppdateringar som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Kursen ger således en uppdatering men kommer även ge fördjupade kunskaper inom de mest aktuella områdena vid tiden för själva kurstillfället.

Efter de fina betygen från Avtalsdagen 2016 återkommer professor Christina Ramberg som moderator. Christina kommer att föreläsa tillsammans med framstående föreläsare som ger dig olika perspektiv på avtalsrätten. Dessa är; Christian Hybbinette, advokat och delägare vid AG Advokat, specialiserad inom kommersiella avtal, tvistelösning och process. Martin Wallin, partner på Hannes Snellman Advokatbyrå AB som leder byråns grupp i Stockholm för tvistlösning. Daniel Vargö, advokat vid Nord Advokater och specialiserad på kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Nyhetsdagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Under kursen ges utrymme för diskussion och som deltagare har du möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor.


Målgrupp

Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor.


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.00 - 11.00

  Pass II

 • 11.00 - 12.00

  Pass III

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.00

  Pass IV

 • 14.00 - 15.00

  Pass V

 • 15.00 - 16.00

  Pass VI

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Christina Ramberg är otroligt kunnig och rolig att lyssna på

Petra Edenfeldt

Kammarkollegiet Stockholm