Under kursen behandlas frågor man som företrädare för ett barn i rättsprocessen kan komma att ställas inför och vad man bör tänka på från förordnande till lagakraftvunnen dom.

Livesändning – kurstillfället den 2 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

I familjerättsliga mål – hur håller man som medlare barnsamtal och hur kan barnperspektivet på annat vis lyftas i medlingen? Relevant praxis och advokatetiska frågor lyfts också.

Att företräda barn, som särskild företrädare eller målsägandebiträde, medför särskilda frågeställningar att ta hänsyn till. Vilken information har barnet respektive vårdnadshavaren rätt till? Vilka uppdrag kan man ha parallellt ur advokatetiskt perspektiv? Hur avgränsas uppdraget, t ex i kontakten med föräldrar, polis/åklagare och sociala myndigheter? Hur hanterar man om barnet har särskilda behov? Vilka krav kan man ställa under förundersökningen och vid huvudförhandlingen?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Skillnaden mellan uppdraget som särskild företrädare och målsägandebiträde för barn
 • Särskilda utmaningar med att företräda barn
 • Hur kan man involvera barn inom ramen för medling i familjerättsliga ärenden
 • Relevant praxis och advokatetiska frågor

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas