Anna Hellron Wikström

Advokat

Anna Hellron Wikström är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå där hon arbetar med familjerätt och brottmål. Hon åtar sig uppdrag som medlare i familjerättsliga mål, som ombud i tvister kring vårdnad, boende och umgänge, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Hon har stor erfarenhet av parallella processer (brottmål/familjerätt) och av att företräda barn och unga. Anna håller föreläsningar och kurser inom sina fokusområden och har bl.a. föreläst på juristutbildningen på Stockholms Universitet och under Advokatdagarna såväl som för polis och andra yrkesgrupper om sitt arbete som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, medlare, parallella processer, familjerätt, att företräda personer med psykisk ohälsa, barnkonventionen som lag m.m.

 Image of

Anna Hellron Wikström föreläser på följande kurser

Straffrätt
Målsägandebiträdet i praktiken - fördjupning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 18 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Familjerätt | Straffrätt
Barnet i rättsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 09 dec 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Straffrätt
Målsägandebiträdet i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 10 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN