BG Institute har under flera år, i samarbete med Fredric Renström, genomfört flertalet mycket välbesökta och uppskattade kurser på familjerättens område. Vi har bland annat haft en kurs som vi kallat Best Practice i Bodelning som har gått under flera år. Vi har nu tagit fram en motsvarande kurs rörande arvsrätt, varvid Fredric har sammanställt vissa särskilt svåra frågeställningar rörande den komplicerade arvsrätten som har uppmärksammats under hans tidigare kurser.

Denna kurs är såväl framtagen för dig som tidigare gått kurs med Fredric Renström som för dig som ännu inte har gått kurs.

Fokus på kursdagen är några av de mer svårlösta och mest omdiskuterade praktiska problem som är vanligt förekommande inom arvsrätten generellt men även av intresse här och nu. Dessutom tillkommer en redogörelse om vissa internationella bestämmelser som är nödvändiga att behärska för den specialiserade praktikern.

Du får bland annat kunskap om

  • Förhållandet äktenskapsförord/testamente
  • Vad bör du tänka på när Du upprättar testamente, och vilka frågeställningar bör du härvid ta upp?
  • Kan du skriva ett äktenskapsförord eller testamente utan att beakta de internationella aspekterna?
  • Laglottsfrågor/förskottsfrågor/frågor om efterarv, bland annat mot bakgrund av de senaste avgörandena från HD.
  • Värderingsfrågor.
  • Ditt agerande som ombud vid arvstvister
  • Din ställning som boutredningsman

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

06 Feb 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 06 Mar 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 7 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Fredric Renström
Advokat
Läs mer