Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya kurs om Bokföringsnämndens K-regler för årsredovisningar och de omfattande uppdateringarna som snart ska börja tillämpas. Föreläsare är redovisningsexperten Peter Berg.

Bokföringsnämnden har genomfört en total översyn av K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) och K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Många företag som idag tillämpar K2 kommer att behöva övergå till K3, bland annat alla landets bostadsrättsföreningar som får ett eget, nytt kapitel i K3. Även mindre företag med fastighet som väsentlig tillgång, som idag tillämpar K2, ska framöver tillämpa K3. Det innebär bland annat övergång till komponentavskrivningar för de som inte har tillämpat K3 tidigare.

De nya reglerna för årsredovisningar i BRF ska tillämpas för räkenskapsår som började 1 januari 2023 eller senare. Vi ägnar en separat fördjupningskurs åt nyheterna för BRF.

Alla övriga företag som upprättar årsredovisningar ska tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025, men får tillämpa nyheterna tidigare.

Oavsett om företaget behöver byta regelverk eller inte så är det hög tid att förbereda den kommande årsredovisningen. Även de som tillämpar K2 och inte byter till K3 kommer att beröras av många förändringar.

Som kursdeltagare får du kunskaper om:

  • Strukturen i K-projektet efter förändringarna
  • Orientering i K2 och fördjupning om nyheterna
  • Orientering i K3 och fördjupning om nyheterna
  • Övergången till K3

Syfte:

Syftet med utbildningen är att du ska få kännedom om de nya reglerna för årsredovisningar.

Du får med dig en överblick över nyheterna och vad du behöver planera inför nästa årsredovisning. Bokslutsarbetet underlättas väsentligt om du kan ta hänsyn till förändringarna redan i den löpande redovisningen, och redan från början av nästa räkenskapsår.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, rådgivare till företag, ekonomichefer

Nivå/förkunskaper:

Erfarenhet av att upprätta årsredovisningar

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Allmänt om K-projektet och dess nuvarande struktur
Skillnader mellan K2 och K3

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

K2 – Innehåll och nyheter
Samband redovisning/beskattning
Aktuell skatt

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

K3 – Innehåll och nyheter
Komponentavskrivningar
Samband redovisning/beskattning
Aktuell och uppskjuten skatt

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Övergången från K2 till K3
Källor

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

28 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 18 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 11
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer