Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya heldagskurs om bolagsorganens beslutsfattande och om kompetensöverskridande i aktiebolagsrätten. Föreläsare är experten Jessica Östberg, docent och universitetslektor med tidigare erfarenhet som advokat.

Bestämmelserna i aktiebolagslagen om de beslutande bolagsorganen syftar bl.a. till att skapa en effektiv bolagsstyrning. De är således praktiskt viktiga. Samtidigt innefattar flera av reglerna en hel del tolkningssvårigheter och tillämpningsproblem. Överträdelser av regelverket bli kännbara för bolaget respektive dess aktörer, eftersom beslut respektive rättshandlingar kan bli ogiltiga under vissa förutsättningar och skadeståndsansvar för såväl aktieägare som styrelseledamöter och verkställande direktören aktualiseras. Vissa regler är också sanktionerade med straffansvar.

Kursen behandlar centrala bestämmelser rörande bolagsorganens beslutsfattande respektive vad som gäller vid kompetensöverskridande. Fokus läggs på de frågor som bedöms som praktiskt viktiga och svårtillämpade. Frågor som behandlas är bland annat:

 • Vad innebär vinstsyftet i praktiken?
 • Hur förhåller sig vinstsyftet till hållbarhetsfrågor och under vilka förutsättningar kan det avtalas bort?
 • Vad gäller ifråga om deltagande/närvarorätten på bolagsstämman?
 • I vilken utsträckning kan majoritetsreglerna sättas ur spel genom en reglering i bolagsordningen?
 • Vad gäller vid fel i kallelse?
 • Vilka frågor är nulliteter och hur ska den så kallade kausalitetsprincipen tillämpas?
 • Var går gränsen för styrelsens respektive verkställande direktörens kompetens och vad gäller vid behörighets- respektive befogenhetsöverskridande?
 • Hur ska jävsreglerna tillämpas i praktiken?
 • Under vilka förutsättningar kan skadeståndsansvar respektive straffansvar aktualiseras?

Kursen har ett praktiskt anslag. Flera praktikfall diskuteras och senaste praxis behandlas.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Gränserna för bolagsorganens beslutsfattande
 • Klanderinstitutet
 • Behörighets- respektive befogenhetsöverskridande

Syfte:

Syftet är att ge goda kunskaper om bolagsorganens beslutsfattande inklusive kompetensöverskridande och rättsföljder

Målgrupp:

Advokater, juridiska rådgivare, bolagsjurister och revisorer

Nivå/förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i bolagsrätt

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

16 Dec 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 16 Jan 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer