Jessica Östberg

Docent

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon gjorde sin Post Doc vid University of Oxford 2017/18. Projektet rörde aktiebolagslagens vinstsyfte i relation till hållbart företagande.

Jessica är nu verksam som universitetslektor vid Stockholms universitet, där hon ansvarar för samt forskar och undervisar i associationsrätt. Vidare är hon styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) och avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid SCCL.

Jessica arbetade tidigare som advokat i omkring tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete i såväl aktiebolag som stiftelser och ideella föreningar.


Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,46 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,28 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

 Image of

Jessica Östberg föreläser på följande kurser

Bolagsrätt
Styrelsens uppgifter, kompetens och ansvar
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 17 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Grundkurs inom ABL
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen passar alla som arbetar med driften av ett aktiebolag och som därmed behöver grundläggande kunskaper i aktiebolagsrätt. Kursen ger således kunskaper om aktiebolagets grunddrag och aktiebolagsrättsliga principer.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Den associationsrättsliga lojalitetsplikten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 17 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik
Betyg 4,53 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 04 Okt 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 04 Nov 2023 Fullbokat
Stockholm 29 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 29 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 29 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatterätt
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten
Betyg 4,70 av 5,0
On demand
On demand T.o.m. 30 Sep 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance
Bolagsledningens ansvar
Betyg 4,27 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 19 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 19 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | Skatterätt
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag
Betyg 4,82 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 22 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN