Jessica Östberg

Docent

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon gjorde sin Post Doc vid University of Oxford 2017/18. Projektet rörde aktiebolagslagens vinstsyfte i relation till hållbart företagande.

Jessica är nu verksam som universitetslektor vid Stockholms universitet, där hon ansvarar för samt forskar och undervisar i associationsrätt. Vidare är hon styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) och avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid SCCL.

Jessica arbetade tidigare som advokat i omkring tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete i såväl aktiebolag som stiftelser och ideella föreningar.


Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,46 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,28 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

 Image of

Jessica Östberg föreläser på följande kurser

multiple-actions-chat
Bolagsrätt | Företagsledning
Styrelsens uppgifter, kompetens och ansvar
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 17 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Företagsledning
Grundkurs inom ABL
Betyg 4.76 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen passar alla som arbetar med driften av ett aktiebolag och som därmed behöver grundläggande kunskaper i aktiebolagsrätt. Kursen ger således kunskaper om aktiebolagets grunddrag och aktiebolagsrättsliga principer.

LÄS MER
multiple-actions-chat
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Företagsledning
Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik
Betyg 4.54 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 29 Apr 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 29 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten
Betyg 4.70 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Aug 2024 Platser finns
Livesändning 29 Aug 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 29 Sep 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatt
Kapitalskyddet i AB
Betyg 4.37 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Dec 2024 Platser finns
Livesändning 04 Dec 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | M&A | Skatt
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag
Betyg 4.82 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 22 Mar 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 22 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN