Jessica Östberg

Docent och universitetslektor

Jessica Östberg är docent och universitetslektor i bolagsrätt vid Linköpings universitet. Avdelningsledare för bolags- och värdepappersavdelningen vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Jessica arbetade tidigare som advokat i omkring tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete i såväl aktiebolag som stiftelser och ideella föreningar.

Jessica disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon gjorde sin Post Doc vid University of Oxford 2017/18. Projektet rörde aktiebolagslagens vinstsyfte i relation till hållbart företagande.


Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens pedagogik och sakkunnighet 4,89 av 5,0

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.


”En otroligt bra föreläsare. En av de bästa jag haft under alla mina år som kursdeltagare.”

Håkan, kursdeltagare augusti 2023

 Image of

Jessica Östberg föreläser på följande kurser

Bolagsrätt
Revisorns plikter och ansvar enligt aktiebolagslagen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 12 Feb 2025 Platser finns
Livesändning 12 Feb 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance
Bolagsorganen – om beslutsfattande, kompetensöverskridande och rättsföljder
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Dec 2024 Platser finns
Livesändning 16 Dec 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Majoritets- och minoritetsmissbruk i aktiebolagsrätten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 20 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Konkurs- och insolvensrätt
Likvidation av aktiebolag inklusive ansvarsfrågor för likvidatorn
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Okt 2024 Fåtal platser
Livesändning 23 Okt 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 23 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Företagsledning
Grundkurs inom ABL
Betyg 4.76 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen passar alla som arbetar med driften av ett aktiebolag och som därmed behöver grundläggande kunskaper i aktiebolagsrätt. Kursen ger således kunskaper om aktiebolagets grunddrag och aktiebolagsrättsliga principer.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten
Betyg 4.70 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Aug 2024 Platser finns
Livesändning 29 Aug 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 29 Sep 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatt
Kapitalskyddet i AB
Betyg 4.37 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Dec 2024 Platser finns
Livesändning 04 Dec 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN