Jessica Östberg

Docent

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.


Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,25 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Jessica Östberg föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt
Den associationsrättsliga lojalitetsplikten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 17 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik
Betyg 4,53 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 04 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 04 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatterätt
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten
Betyg 4,70 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 30 Aug 2023 Platser finns
Livesändning 30 Aug 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 30 Sep 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance
Bolagsledningens ansvar
Betyg 4,27 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 19 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 19 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatterätt
Kapitalskyddet i AB
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 16 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | Skatterätt
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Mar 2023 Fåtal platser
Livesändning 29 Mar 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 29 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN