Jessica Östberg

Docent

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.


Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,25 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Jessica Östberg föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt
Den associationsrättsliga lojalitetsplikten
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 10 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 10 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 10 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Feb 2023 Platser finns
Livesändning 20 Feb 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance
Bolagsledningens ansvar
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 02 Dec 2022 Platser finns
Livesändning 02 Dec 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 02 Jan 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatterätt
Kapitalskyddet i AB
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 16 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | Skatterätt
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 29 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 29 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN