Jessica Östberg

Docent

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.


Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,25 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Jessica Östberg föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt | Skatterätt
Centrala frågor inom aktiebolagsrätten
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 25 aug 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik
Bolagsledningens ansvar
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 02 dec 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | Skatterätt
Olagliga värdeöverföringar och låneförbud i aktiebolag
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN