Kursen presenterar centrala delarna inom börsrätt med fokus på regelverket om insiderbrotten och marknadsmanipulation och ger konkret vägledning till hur det ska tolkas. Definitionen av insiderinformation gås igenom noggrant.

Olika typer av manipulation genom handel – såsom Momentum Ignition, Order Book Layering, ”Robot-handel” m m – presenteras med exempel. Frågan om hur man får uttrycka sig om aktier på sociala medier utan att det blir marknadsmanipulation gås igenom, liksom den praxis som finns kring detta.

Som deltagare får du kunskap om

Reglerna om insiderhandel – förbuden mot att handla på insiderinformation eller tips om insiderinformation, att röja insiderinformation och att rekommendera någon att handla på sådan information. Den närmare innebörden av insiderinformation och hur man bör resonera för att bedöma om en händelse eller omständighet är insiderinformation. När man som insider får handla. Genomgång av praxis.

Reglerna om marknadsmanipulation, genom handel och genom informationsgivning, och var gränsen går mellan tillåten och otillåten handel. Innebörden av falsk och vilseledande information och vad som krävs för att sådan ska anses medföra en manipulation.

Målgrupp

Anställda i noterade bolag, i den finansiella sektorn eller i andra miljöer där insiderinformation förekommer, liksom rådgivare till dessa samt andra som behöver ha god kännedom om reglerna runt insiderinformation, t ex jurister och compliance på marknaden och inom myndigheter.

Anställda inom compliance/financial crime och marknadsövervakning inom finansiella institut samt finansiella rådgivare och andra yrkeskategorier som hanterar order rörande värdepappershandel. Även de som handlar frekvent med värdepapper.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Insiderinformation – definition och innebörd

Genomgång av rekvisiten ”specifik natur”, ”inte har offentliggjorts” och ”sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset” och ”direkt eller indirekt berör en eller flera emittenter”. Exempel på olika typer av insiderinformation.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Insiderbrotten och obehörigt röjande av insiderinformation

Genomgång av lagreglerna om insiderbrott och obehörigt röjande av insiderinformation. Genomgång av praxis.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Aktiehandeln i praktiken – orderböcker, matchning och jämviktspris

Redogörelse för hur aktiehandeln går till rent praktiskt, dvs hur orderböcker fungerar och när/hur det blir avslut. Ett särskilt avsnitt behandlar orderläggning och jämviktspriset under öppnings- och stängningsauktionen.

Reglerna om marknadsmanipulation och olika typer av manipulation via handel

Genomgång av lagreglerna om manipulation genom handel och genom spridande av information. Presentation av de vanligaste typerna av manipulation genom handel – såsom enpetare/kursvård, Momentum Ignition, Order Book Layering och ”Robot-handel”.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Manipulation på sociala medier

Redogörelse för manipulation på sociala medier och via andra typer av informationsspridning samt för de domar som finns på området.

Praktiska exempel på manipulationer och tid för frågor

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 12 oktober kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Jan Leopoldson
Kammaråklagare
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Jonas Myrdal
Kammaråklagare
Läs mer