Kursen behandlar på ett praktiskt sätt de olika situationer som både hyresvärd och hyresgäst ställs inför under ett hyresförhållande, från avtalets ingående till hyresförhållandets upphörande. Vi kommer behandla villkor för hyresavtal, besittningsskydd, rättigheter och skyldigheter samt uppsägningar.

Livesändning – kurstillfället den 24 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

En vanlig och angelägen fråga är när en brist uppstår i lägenheten och när en hyresvärd är skyldig att åtgärda denna samt utge nedsättning av hyra eller skadestånd. Här får du praktiska exempel på vad som utgör normalt slitage och vad som är att klassa som en brist eller skada.

Vi kommer också att gå in på de mer komplexa reglerna kring andrahandsuthyrning, byte och överlåtelse av hyresavtal som ofta leder till en rättslig prövning i hyresnämnden. Under kursen kommer vi även gå igenom användbara rättsfall för att ge en förståelse kring hur domstol och hyresnämnd tillämpar hyreslagen.

Efter kursen kommer du som deltagare ha med dig handfasta verktyg som underlättar ditt dagliga arbete inom bostadsfrågor, så som checklistor och processkartor. Du kommer även vara uppdaterad på de nya, skärpta lagreglerna om andrahandsuthyrning som börjar gälla den 1 oktober 2019.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hyresavtalets ingående, skillnad mellan tillsvidareavtal och tidsbegränsade avtal samt uppsägning
 • Rättigheter och skyldigheter – lägenhetens skick, hinder och men samt hyresnedsättning
 • Andrahandsuthyrning, byte och överlåtelse av hyresavtalet
 • Den rättsliga processen vid tvist och användbara rättsfall

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bostadsfrågor i egenskap av exempelvis fastighetsförvaltare, förvaltningsassistenter, uthyrare och hyresadministratörer inom privat och offentlig sektor. Den är även aktuell för dig som handlägger bostadsfrågor inom kommunen.

Övrigt:

Kursen har en praktisk inriktning på den teoretiska juridiken med inslag av grupparbeten under kursdagen.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Grundläggande begrepp
  Besittningsskyddets betydelse
  Uppsägning – att tänka på

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Hyresavtalets förpliktelser – Rättigheter och skyldigheter
  Hinder och men
  Hyresnedsättning vs skadestånd

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Andrahandsuthyrning
  Lägenhetsbyte
  Överlåtelse av hyresrätt

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Vid tvist – vad händer och var vänder man sig?
  Användbara rättsfall

 • 16.00 -

  Kursen avslutas