Vid nyproduktion av bostadsrätter kommer initiativet till att uppföra huset och bilda bostadsrättsföreningen i regel från en exploatör. Initialt består bostadsrättsföreningens styrelse av exploatörens företrädare – en s.k. interimsstyrelse eller byggstyrelse, som därmed ansvarar för hanteringen av föreningen och upplåtelsen av lägenheter till de blivande medlemmarna i bostadsrättsföreningen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,60 av 5,0 ⭐


För exploatören är det därför av stor vikt att känna till och förhålla sig bostadsrättslagens regler, så som regelverket kring ekonomisk plan, stadgar, förhandsavtal och upplåtelseavtal.

Kursens första del behandlar bostadsrätten som rättsfigur och en jämförelse mellan bostadsrätt i förhållande till andra typer av nyttjanderätter – viktiga utgångspunkter för att belysa kursens övriga frågeställningar.

Under fortsättningen av kursen går vi detaljerat igenom de regler som aktualiseras vid bildandet av en bostadsrättsförening, samt frågor kring förhands- och upplåtelseavtalens funktion och formkrav. Vi går också igenom aktuell praxis. 

Som deltagare får du kunskap om

  • Bildandet av en bostadsrättsförening
  • Förhandsavtalets funktion, formkrav och utformning
  • Upplåtelseavtalets funktion, formkrav och utformning
  • Överlämnandet av bostadsrättsföreningen till medlemmarna
  • Aktuell praxis

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister, advokater och anställda på bygg- och fastighetsbolag, samt andra som arbetar med eller kommer i kontakt med nyproduktion av bostadsrätter.

Nivå

För att bäst kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen bör du ha vissa förkunskaper om bostadsrättslagen, olika upplåtelseformer och även viss kunskap om planprocessen under PBL.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Introduktion. Bostadsrätt som rättsfigur – reglerna i BRL och en jämförelse med andra typer av nyttjanderätter.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Nyproduktion – exploatörens uppbyggnad av bostadsrättsföreningen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Centrala avtal: förhandsavtal och upplåtelseavtal

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Exploatering och bostadsrätt

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 5 maj kommer endast att livesändas. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Michelle Hesselbrandt
Advokat
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Tomas Underskog
Advokat
Läs mer