Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Peter Thors och Erik Wassén redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis.

Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän efter närmre inpå kursen.

Under Bygg- och entreprenaddagen 2022 behandlades bl.a. följande:

  • Kort rapport om läget rörande förhandlingen om revidering av AB (och sedermera övriga bestämmelser i den så kallade AB-familjen)
  • Erfarenheter från besiktningar och överbesiktningar
  • Erfarenheter från reglering av skador i allrisk- och ansvarsförsäkringar inom byggbranschen
  • Ny rättspraxis
  • Nya regler om upphandlingar under tröskelvärdena.

Målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även böckerna AB 04 och ABT 06 , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Svensk Byggtjänst.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Göteborg

29 Mar 2023

Kurslokal:
Lokal meddelas

Platser finns

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

24 Apr 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 24 Maj 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 24 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Erik Wassén
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Peter Thors
Advokat
Läs mer