Vill du lära dig hur K3-regelverket är uppbyggt och hur du kan tillämpa det när ett bokslut och årsredovisning upprättas för ett mindre företag?

Vill du kombinera friheten att arbeta i din egen takt när det passar dig men samtidigt höra lärarnas förklaringar både när det gäller teorin och de praktiska övningarna?

I så fall är detta något för dig!

OBS! Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget. Läs mer om kompetensabonnemanget här.

Under Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 1, kommer vi bland annat att gå igenom 

 • Historik och bakgrund till regelverket.
 • Vilka lagar och regler som är tillämpliga
 • Regelverkets uppbyggnad och hur du hittar i det.
 • Vad som utmärker K3 jämfört med K2. Vi gör även vissa jämförelser med IFRS.
 • Vi kommer att göra en översiktlig genomgång av kapitel 1-8, 13, 17, 21, 22, 25-27, 29 och 23-35.

I detta certifikat kommer du att få träna på ett flertal pedagogiska exempel som bland annat handlar om:

 • Varulager
 • Komponentavskrivning
 • Uppskjutna skatter
 • Kassaflödesanalys
 • Redovisning av olika finansiella instrument.
 • Upprättande av kassaflödesanalys
 • Vilka noter som är krav för alla företag respektive endast för större företag
 • Vad man behöver tänka på första gången K3 tillämpas

Vi kommer att gå igenom en riktig årsredovisning upprättad i enlighet med K3.

Det finns även möjlighet att skriva ett prov. Vid godkänt resultat får du ett Certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår. Välkommen!

Önskar du lära dig ännu mer rekommenderar vi dig att gå även nästa nivå, Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 2, där vi fördjupar oss ytterligare.

Syfte/mål med utbildningen:

Att efter genomgång av teori och ett flertal praktiska övningar som bygger på reglerna i K3, lära få en inblick i regelverket och hur du upprättar bokslut och årsredovisning enlig god redovisningssed.

Nivå/förkunskaper:

 • Kunskap om och erfarenhet av löpande redovisning.
 • Grundläggande kunskaper om bokslut.
 • Kunskap om K2-regelverket för mindre företag är en fördel men inte nödvändigt.

Målgrupp:

Redovisningsekonomer, redovisningskonsulter, revisorer, redovisningschefer, ekonomichefer.

Kursprogram/Agenda:

Pass I – ca 3h

Teorigenomgång.
Vi går igenom relevanta regler i K3 och visar med pedagogiska exempel (se kursbeskrivningen).

Pass II – ca 3h

Övningsuppgifter som speglar det som teoripasset har behandlat. Efter varje övningsuppgift går läraren igenom uppgiften och hur den ska lösas.

OBS! Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget. Läs mer om kompetensabonnemanget här.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

OBS! Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget. Läs mer om kompetensabonnemanget här.

E-kursen spelades in i januari 2022.

Kursprogram/Agenda:

Pass I – ca 3h

Teorigenomgång.
Vi går igenom relevanta regler i K3 och visar med pedagogiska exempel (se kursbeskrivningen).

Pass II – ca 3h

Övningsuppgifter som speglar det som teoripasset har behandlat. Efter varje övningsuppgift går läraren igenom uppgiften och hur den ska lösas.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Johan Nilsson
Redovisningsexpert
Läs mer