Johan Nilsson

Redovisningsexpert

Johan Nilsson är redovisningsexpert och kommer närmast från Finansinspektionen där han arbetade som senior redovisningsexpert och enhetschef med granskning av att börsbolagens finansiella rapporter följer IFRS . Johan har en lång och bred erfarenhet av undervisning genom många år bakom sig som lärare och föreläsare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos oss på BG Institute. Utöver sitt arbete på Finansinspektionen och sina år som lärare och föreläsare har Johan även arbetat för Bokföringsnämnden och där varit med i utformningen av K2 och K3 reglerna vilket stärker hans titel som redovisningsexpert ytterligare.

 Image of

Johan Nilsson föreläser på följande kurser

Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering för controllers - Nivå 2
Certifiering

Längd: 3 timmar

Vill du lära dig vad controlling innebär och få en inblick i controllerns arbete med både teori och praktiska övningar? Om du har gått Certifiering för controllers – nivå 1 kommer du att känna igen upplägget med teori och övningar.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Certifieringskursen ger dig en inblick i regelverket och hur du upprättar bokslut och årsredovisning enlig god redovisningssed.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 1
Certifiering

Längd: 6 timmar

Certifieringskursen går igenom hur K3-regelverket är uppbyggt och hur man kan tillämpa det när bokslut och årsredovisning upprättas för ett mindre företag.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering för controllers - Nivå 1
Certifiering

Längd: 6 timmar

Under Certifiering för controllers – nivå 1 lär du dig bland annat uppföljning och nyckeltalsanalys, kassaflödesanalys och budgetering.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 1
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 1 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Efter avklarad certifiering får du en stabil grund att stå på i din karriär.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 2 varvar genomgångar i både teori och ett flertal praktiska övningar som bygger på reglerna i K3 och behandlar ytterligare en nivå i koncernredovisning, utöver det du lär dig i Certifikat 1.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 3
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 3 behandlar bland annat Förvärvsanalys för intressebolag, förvärv av underkoncern och tilläggsköpeskilling.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Kursen går igenom en årsredovisning upprättad i enlighet med K2 och det finns möjlighet att skriva ett prov för certifiering.

LÄS MER