Johan Nilsson

Redovisningsexpert

Johan Nilsson är redovisningsexpert och kommer närmast från Finansinspektionen där han arbetade som senior redovisningsexpert och enhetschef med granskning av att börsbolagens finansiella rapporter följer IFRS . Johan har en lång och bred erfarenhet av undervisning genom många år bakom sig som lärare och föreläsare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos oss på BG Institute. Utöver sitt arbete på Finansinspektionen och sina år som lärare och föreläsare har Johan även arbetat för Bokföringsnämnden och där varit med i utformningen av K2 och K3 reglerna vilket stärker hans titel som redovisningsexpert ytterligare.

 Image of

Johan Nilsson föreläser på följande kurser

Ekonomi | Redovisning
Certifiering för controllers - Nivå 2
Certifiering

Vill du lära dig vad controlling innebär och få en inblick i controllerns arbete med både teori och praktiska övningar?

LÄS MER
Redovisning
Bolagsdeklaration i praktiken
E-kurs

Kursen går igenom deklarationsblanketterna för aktiebolag och kommenterar systematiskt vanliga poster i en deklaration.

LÄS MER
Ekonomi | Redovisning
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 2
Certifiering | E-kurs

Certifieringskursen ger dig en inblick i regelverket och hur du upprättar bokslut och årsredovisning enlig god redovisningssed.

LÄS MER
Ekonomi | Redovisning
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K3 – nivå 1
Certifiering | E-kurs

Certifieringskursen går igenom hur K3-regelverket är uppbyggt och hur man kan tillämpa det när bokslut och årsredovisning upprättas för ett mindre företag.

LÄS MER
Ekonomi | Redovisning
Certifiering för controllers - Nivå 1
Certifiering

Vill du lära dig vad controlling innebär och få en inblick i controllerns arbete med både teori och praktiska övningar?

LÄS MER
Skatterätt
IFRS – aktuella frågor
E-kurs

Kursen går igenom igenom regelverket, uppbyggnaden av regelverket, samt hur IFRS förhåller sig till våra svenska regler och de krav som ställs i årsredovisningslagen.

LÄS MER
Certifiering Koncernredovisning - nivå 1
Certifiering | E-kurs

Nivå 1 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Efter avklarad certifiering får du en stabil grund att stå på i din karriär.

LÄS MER
Certifiering Koncernredovisning - nivå 2
Certifiering | E-kurs

Nivå 2 varvar genomgångar i både teori och ett flertal praktiska övningar som bygger på reglerna i K3 och behandlar ytterligare en nivå i koncernredovisning, utöver det du lär dig i Certifikat 1.

LÄS MER
Certifiering Koncernredovisning - nivå 3
Certifiering | E-kurs

Nivå 3 behandlar bland annat Förvärvsanalys för intressebolag, förvärv av underkoncern och tilläggsköpeskilling.

LÄS MER
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Certifiering Bokslut och årsredovisning enligt K2
Certifiering | E-kurs

Kursen går igenom en årsredovisning upprättad i enlighet med K2 och det finns möjlighet att skriva ett prov för certifiering.

LÄS MER
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
K3 - kvalificerade redovisningsfrågor
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 28 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Bolagsrätt | Skatterätt
Koncernredovisning enligt K3
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 06 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Skatterätt
Upprättandet av bolagsdeklaration 2023 – en praktisk genomgång
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 24 jan 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN