När barn far illa är det samhällets ansvar att skydda dem. Om den behövliga vården inte kan ges på frivillig väg måste detta istället ske med tvång. Det är här som lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kommer in i bilden.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,90 av 5,0 ⭐


LVU är en tvångslagstiftning för vilken snabb handläggning i kombination med korrekta beslut är väsentliga för den enskilde. Både för de berörda barnen och för deras vårdnadshavare är processen ofta mycket påfrestande. Förfarandet ställer därför höga krav på alla inblandade parter, inte minst på det offentliga biträdet och ställföreträdaren.

De senaste åren har flera LVU-mål fått stor medial uppmärksamhet, vilket bland annat har mynnat ut i krav på förändrad lagstiftning. Med avstamp i det praktiska arbetet, kommer kursen behandla LVU och annan närliggande rättslig reglering. Under dagen kommer frågor som rör egna utredningsåtgärder, flyttningsförbud samt lämplighetskrav på offentliga biträden att behandlas.

Fokus i denna fördjupningskurs ligger på nyheter inom rättsområdet samt aktuell praxis, där både utmaningar och etiska dilemman kommer belysas. Elisabet kommer även att dela med sig av sina egna erfarenheter från arbetslivet, både ifrån rollen som offentlig ställföreträdare, men också i arbetet med att företräda vårdnadshavare i LVU-processer.

Som deltagare får du kunskap om

  • Nyheter i lagstiftning
  • Flyttningsförbudet
  • Egna utredningsåtgärder
  • Lämplighetskrav på offentliga biträden
  • Genomgång och analys av intressanta domar

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar som offentliga biträden och ställföreträdare i LVU-mål.

Nivå/förkunskaper

Kursen är en fördjupningskurs och förutsätter att du har tidigare erfarenheter inom rättsområdet.

Syfte med utbildningen

Kursen avser ge deltagarna en fördjupad förståelse för LVU samt övrig relevant lagstiftning. Kursen syftar till att ge såväl teoretisk kunskap som praktiska verktyg för att deltagaren ska fortsätta utvecklas i rollen som ställföreträdare och offentligt biträde i mål rörande LVU.

Övrigt

Deltagarna kommer i samband med kursen få ett kompendium med relevant material.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 11 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Elisabet Rothlieb
Advokat
Läs mer