När barn far illa är det samhällets ansvar att skydda dem. Om den behövliga vården inte kan ges på frivillig väg måste detta istället ske med tvång. Det är här som lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kommer in i bilden.

Livesändning – kurstillfället den 3 februari 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

LVU är en tvångslagstiftning för vilken snabb handläggning i kombination med korrekta beslut är väsentliga för den enskilde. Både för de berörda barnen och för deras vårdnadshavare är processen ofta mycket påfrestande. Förfarandet ställer därför höga krav på alla inblandade parter, inte minst på det offentliga biträdet och ställföreträdaren.

De senaste åren har flera LVU-mål fått stor medial uppmärksamhet, vilket bland annat har mynnat ut i krav på förändrad lagstiftning. Med avstamp i det praktiska arbetet, kommer kursen behandla LVU och annan närliggande rättslig reglering. Under dagen kommer frågor som rör egna utredningsåtgärder, flyttningsförbud samt lämplighetskrav på offentliga biträden att behandlas.

Fokus i denna fördjupningskurs ligger på nyheter inom rättsområdet samt aktuell praxis, där både utmaningar och etiska dilemman kommer belysas. Elisabet kommer även att dela med sig av sina egna erfarenheter från arbetslivet, både ifrån rollen som offentlig ställföreträdare, men också i arbetet med att företräda vårdnadshavare i LVU-processer.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Nyheter i lagstiftning
 • Flyttningsförbudet
 • Egna utredningsåtgärder
 • Lämplighetskrav på offentliga biträden
 • Genomgång och analys av intressanta domar

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar som offentliga biträden och ställföreträdare i LVU-mål.

Nivå/förkunskaper:

Kursen är en fördjupningskurs och förutsätter att du har tidigare erfarenheter inom rättsområdet.

Syfte med utbildningen:

Kursen avser ge deltagarna en fördjupad förståelse för LVU samt övrig relevant lagstiftning. Kursen syftar till att ge såväl teoretisk kunskap som praktiska verktyg för att deltagaren ska fortsätta utvecklas i rollen som ställföreträdare och offentligt biträde i mål rörande LVU.

Övrigt:

Deltagarna kommer i samband med kursen få ett kompendium med relevant material.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00 – 10.00

  Pass I
  • Övergripande om regleringen i SoL och LVU (och FB)
  • Flyttningsförbud

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  • LVU-processen
  • Egna utredningsåtgärder
  • Förändringar i lagstiftningen (utredningen ”Lex Lilla Hjärtat”)
  • Särskilda lämplighetskrav på offentliga biträden

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14:30

  Pass III
  • Principen om barnets bästa i LVU-mål
  • Praxis

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  • Egna erfarenheter av LVU-mål - som företrädare för vårdnadshavarna samt som företrädare för barnet
  • Sammanfattande reflektioner

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.