Denna kurs som leds av juristen Erik Öhman handlar om hur du som dataskyddsombud kan och bör arbeta för att göra arbetet mer effektivt och lyckas bättre!

Som deltagare får du kunskap om hur du i praktiken kan jobba och tänka som dataskyddsombud, både i det dagliga arbetet och hur du strukturerar ditt arbete under ett kalenderår. Kursen utgår från fyra olika huvudområden, de är följande:

Interna förutsättningar för att lyckas som dataskyddsombud:

 • Vilka styrande dokument och rutiner behöver finnas på plats?
 • Hur motiverar du din organisation och bygger rätt interna relationer?
 • Behovet av intern kunskap och medvetenhet

Compliance-resan – Att analysera och åtgärda personuppgiftsrisker:

 • Riskanalys – att bedöma personuppgiftsrisker
 • Att skapa en åtgärdsplan
 • Åtgärdsarbetet – Hur får man organisationen att göra jobbet?

Praktisk genomgång av dataskyddsombudets periodiska arbete under verksamhetsåret, inklusive:

 • Hur ser en rimlig årsplan ut? Vilka moment bör finnas med?
 • Hur kan en granskning se ut och vara uppbyggd?
 • Hur gör man en årsrapport?
 • Hur uppdaterar man sin riskanalys?

Det dagliga arbetet:

 • Korrekt och effektiv hantering av den registrerades rättigheter
 • Dokumentera arbetet rätt och smidigt
 • Hantera och rapportera personuppgiftsincidenter
 • Dataskyddsombudets rådgivande och stödjande roll

Målgrupp:

Alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter (dvs. så gott som alla) omfattas av GDPR:s krav. Den primära målgruppen inom varje organisation är den som har rollen som dataskyddsombud. De flesta företag har nu fått ett dataskyddsombud på plats efter att GDPR trädde ikraft, men många dataskyddsombud är nya på området och har svårt att veta hur de ska jobba.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Interna förutsättningar för att lyckas som dataskyddsombud

 • 10.30 – 11:45

  Pass II
  Compliance-resan – Att analysera och åtgärda personuppgiftsrisker

 • 11.45 – 12.45

  11.45 – 12.45 Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Det periodiska, strategiska arbetet

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Det dagliga, händelsestyrda arbetet

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.