Vill du bli expert på svåra samtal på arbetsplatsen? Problem på arbetsplatsen är vanligt förekommande och orsaken bottnar ofta i brist av motivationsfaktorer. Undersökningar visar att de flesta som väljer att sluta på en arbetsplats inte slutar på grund av lönen.

En bristande motivationsfaktor kan till exempel vara avsaknad av erkännande för den prestation man utför. Den här kursen ger dig verktyg för att hantera problem som kan uppstå på arbetsplatsen och hur du som personalansvarig kan ta dig an samtalen. Kursen är praktisk inriktad och kursledaren kommer utgå från deltagarnas personalproblem så som till exempel misskötsel eller psykisk ohälsa. Kursen innehåller även ett moment av självledarskap vilket gör att du kommer ha nytta av kursen både på arbetet och privat.

Som deltagare får du kunskap om

 • Svåra personalproblem – varför uppstår de
 • Olika stadier av problem
 • Svåra samtal
 • Nya kunskap om hur du kan beskriva samtal
 • Kommunikation på ett nytänkande sätt
 • Motivationsfaktorer och hur de påverkar personalproblem
 • Psykisk ohälsa – så hanterar du det

Målgrupp:

Detta är kursen för dig som framförallt vill arbeta mer förebyggande kring personalproblem och svåra samtal.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.