Under denna heldagskurs går vi igenom vad förslaget till ny visselblåsarlag – som föreslås träda i kraft redan den 17 december 2021 – innebär i detalj. Den nya lagen kommer sannolikt att heta: Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Livesändning – kurstillfället den 29 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under dagen går vi igenom vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen. Vi berör även arbetsrättsliga och dataskyddsaspekter i förhållande till inrättande av en visselblåsarfunktion, inklusive fråga om förhandlingsskyldighet och kraven i dataskyddslagstiftning (GDPR) avseende behandling av personuppgifter i visselblåsarsystem.

I oktober 2019 antog EU ett direktiv som ska ge visselblåsare i alla medlemsstater ett stärkt minimiskydd från och med 17 december 2021. En utredning presenterade i juni 2020 ett förslag till ny lag och den nuvarande lagen och lagförslaget skiljer sig åt på flera punkter. Enligt lagförslaget ska t.ex. alla företag med fler än 50 anställda och landets samtliga kommuner och regioner inrätta interna rapporteringskanaler. En annan skillnad är att visselblåsare ska få rätt att få sin identitet skyddad genom sekretess. Vidare så utvidgas den personkrets som kan slå larm med skydd av lagen. Lagförslaget är ute på remiss till den 16 oktober.

Föreläsarduon Johan Sundberg och Johan Thörn som båda är experter inom arbetsrätt och GDPR har under årens lopp föreläst på mängder av kurser ihop. Johan Sundberg är ordförande i DLA:s arbetsrättsgrupp samt data privacy-grupp som båda är topprankade i Tier 1 enligt Legal500. Johan Thörn bistår både svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning och har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad den nya visselblåsarlagen innebär.
 • Vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
 • Arbetsrättsliga krav i förhållande till inrättandet av en visselblåsarsituation.
 • Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem.
 • Vad man bör tänka på vid utredning av visselblåsarärenden.
 • Praktiska tips och råd.

Målgrupp:

Bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners.

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv. Därutöver får man närmare kunskap om vad man bör tänka på när man utreder och hanterar ett visselblåsarärende.

I maj har du även chansen att gå vårt webbinarium på samma ämne, Den nya visselblåsarlagen – vad bör arbetsgivare tänka på? Detta webbinarium som pågår i 2 timmar är ett utmärkt komplement till den fördjupande heldagskursen som går i juni.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Den nya visselblåsarlagen.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Den nya visselblåsarlagen forts.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Arbetsrättsliga krav i förhållande till inrättandet av en visselblåsarsituation.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.