Sedan länge har det funnits regler om systematiskt arbetsmiljöarbete mot diskriminering. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och att personal inte skadas eller far illa på arbetet.

Idag är mobbning, stress, kränkningar ett allvarligt problem som leder till sjukskrivningar och lägre produktion och dyra kostnader. Under denna kurs om arbetsmiljö och diskriminering ledsagar arbetsrättsjuristen Jonas Wiberg dig genom regelverken, men framför allt hur en arbetsgivare ska a) förebygga, b) utreda och c) åtgärda brister i arbetsmiljön avseende framför allt kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen.

Vidare belyser föreläsaren med praktiska exempel hur Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur gick det med de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)? Blev det någon skillnad?
  • Hur kan man praktiskt arbeta mot mobbning och kränkningar på arbetsplatsen?
  • Hur förhåller sig diskrimineringslagens bestämmelser om kränkningar och trakasserier i förhållande till arbetsmiljölagen
  • Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras på bästa sätt
  • Hur ska arbetsgivaren arbeta förebyggande mot kränkningar?
  • Vad ska arbetsgivaren göra om något har hänt/anmälts?
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar? Vad gäller till exempel vid en konferens utomlands eller vid en afterwork?
  • Hur ska utredningen bedrivas? Vem skall göra utredningen?
  • Vad gör man med resultatet av utredningen?
  • Vilka är konsekvenserna för brott mot arbetsmiljölagstiftningen/diskrimineringslagen?

Målgrupp:
HR-personal, chefer med personalansvar, arbetsgivarföreträdare, företagsledare, skyddsombud förhandlare, advokater, bolagsjurister, ombudsmän, m.fl.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 11 februari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer