Jonas Wiberg

Arbetsrättsjurist

Jonas är jurist och har särskilt fokus på arbetsrättsliga tvister och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Jonas har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. Vidare håller Jonas uppskattade föreläsningar i arbetsrätt.

 Image of

Jonas Wiberg föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Semesterlagen i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 25 jan 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Diskriminering och arbetsmiljö – en digital introduktion
E-kurs

Kursen går igenom hur diskrimineringslagstiftningen och reglerna kring arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

LÄS MER
Arbetsrätt
Omplacering, uppsägning och utköp - Praktisk fördjupning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 18 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | HR
MBL-förhandling som affärsinstrument
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN