Jonas Wiberg

Arbetsrättsjurist

Jonas är jurist och har särskilt fokus på arbetsrättsliga tvister och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Jonas har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. Vidare håller Jonas uppskattade föreläsningar i arbetsrätt.

 Image of

Jonas Wiberg föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Semesterlagen i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Jan 2023 Platser finns
Livesändning 25 Jan 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Feb 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Diskriminering och arbetsmiljö – en digital introduktion
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen går igenom hur diskrimineringslagstiftningen och reglerna kring arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

LÄS MER
Arbetsrätt | MBL
MBL-förhandling som affärsinstrument
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 29 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 29 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Anställningsavtalet – upprättande och tolkning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Feb 2023 Platser finns
Livesändning 23 Feb 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 23 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN