Jonas Wiberg

Arbetsrättsjurist

Jonas är jurist och har särskilt fokus på arbetsrättsliga tvister och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Jonas har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. Vidare håller Jonas uppskattade föreläsningar i arbetsrätt.

 Image of

Jonas Wiberg föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | MBL
Grunder och praktisk handläggning av MBL-frågor
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3.5 timmar

I kursen diskuteras när MBL-förhandlingar ska genomföras och hur arbetsgivaren genomför förhandlingar på bästa sätt och innebörden av de fackliga tolkningsföreträdena vad gäller arbetsskyldighet och lön

LÄS MER
Arbetsrätt
Diskriminering och arbetsmiljö – en digital introduktion
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen går igenom hur diskrimineringslagstiftningen och reglerna kring arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

LÄS MER
Arbetsrätt
Omplacering, uppsägning och utköp
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 23 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 23 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Omplacering, uppsägning och utköp - Praktisk fördjupning
Betyg 4,67 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 13 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 13 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN