Jonas Wiberg

Arbetsrättsjurist

Jonas är jurist och har särskilt fokus på arbetsrättsliga tvister och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Jonas har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. Vidare håller Jonas uppskattade föreläsningar i arbetsrätt.

 Image of

Jonas Wiberg föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Säkerhetsskyddslagen och arbetsrätten
Betyg 4.44 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 11 Feb 2025 Platser finns
Livesändning 11 Feb 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | MBL
Grunder och praktisk handläggning av MBL-frågor
Betyg 4.61 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3.5 timmar

I kursen diskuteras när MBL-förhandlingar ska genomföras och hur arbetsgivaren genomför förhandlingar på bästa sätt och innebörden av de fackliga tolkningsföreträdena vad gäller arbetsskyldighet och lön

LÄS MER
Arbetsmiljö
Diskriminering och arbetsmiljö – en digital introduktion
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen går igenom hur diskrimineringslagstiftningen och reglerna kring arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

LÄS MER
Anställningsskydd | Arbetsrätt
Omplacering, uppsägning och utköp
Betyg 4.46 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 08 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 08 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Anställningsskydd | Arbetsrätt
Omplacering, uppsägning och utköp - Praktisk fördjupning
Betyg 4.67 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 08 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 08 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN