Välkommen till vår kurs Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer.

Livesändning – kurstillfället den 24 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen avhandlar på ett fördjupat sätt kopplingen mellan juridik och ekonomi vid avtalsskrivning kopplad till prisklausuler och earn-out vid företagsförvärv. Under dagen behandlas de vanligaste metoderna, begreppen och fallgroparna. Deltagarna får även en genomgång av dynamiken i ett avtal kopplat till olika prismodeller och olika earn-outs. Särskild vikt kommer läggas vid att få deltagare att förvärva den kunskap som behövs för att förstå vad som händer i ett avtal när det sker förflyttningar i den kommersiella uppgörelsen mellan klienter och hur man skyddar parterna från medveten eller omedveten påverkan/manipulation på priset.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De begrepp som ekonomer använder och hur de interagerar med avtalstexter i en köpeskillingsklausul.
 • Djupare förståelse för nettoskuld, rörelsekapital, kassa, EBITDA, normaliseringar mm, samt användning av begreppet ”redovisningsprincip”.
 • Känsliga parametrar i nettoskulden och rörelsekapitalet; tex obeskattade reserver, finansiell leasing mm.
 • Vilka parametrar i ett avtal som är kopplade till hur mekaniken i priset funkar och i vilka avseenden dessa ofta kan bli fel.
 • Hur olika prisklausuler funkar och vilken betydelse de har för övriga delar i ett avtal.
 • Hur olika earn-outs funkar och vad de betyder.
 • Vad som är viktigt att tänka på vid en earn-out och hur man låser risken för manipulation?

Målgrupp:

Revisorer, projektledare, seniora jurister och advokater som arbetar med företagsförvärv.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Översiktlig genomgång av
  1) begreppen i olika klausuler.
  2) begreppen vid budgivning (Enterprise Value, Equity Value, Locked Box, Net Debt, Working Capital, Normalized Working Capital, mm).
  3) de olika begreppens koppling till en balansräkning och resultaträkning.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Genomgång av olika 3 olika prisklausuler och justeringsmodeller
  1) Enterprise Value med avräkning för nettoskuld och normaliserat rörelsekapital.
  2) Locked Box.
  3) Equity Price med avräkning för utveckling i eget kapital.

  Genomgång av vilka delar i ett avtal som påverkas av de olika klausulerna och vart fallgroparna finns. Vilka är fallgroparna och vilka delar är viktigast att hantera? Hur gör man om avtalet ska skrivas om från en metod till en annan? Hur ändras dynamiken i avtalet?

  Genomgång av metoderna för hur man justerar priset i de olika metoderna för utvecklingen mellan avtalsdag och tillträdesdag.

  Överkurs (i mån av tid): Hur påverkas en klausul av vilket finansieringsbehov som behövs på tillträdesdagen?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad är utmaningen med en earn-out?

  Genomgång av 4 olika earn-Out modeller:
  1) EBIT/EBITDA
  2) Nettoresultat
  3) Omsättning
  4) Avkastning på investering

  Hur skriver man en earn-out?
  Vilket skydd måste ha med sig som säljare respektive köpare?
  Vilka fallgropar finns och hur skyddar man sig från manipulation?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kursen avslutas med några praktiska exempel och case som synliggör de områden som avhandlats.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.