Den här kursen ger dig som deltagare en bred förståelse för vad som gäller vid tullhantering. Vi kommer att beröra många olika områden som sammantaget ger en översiktlig förståelse för tullhantering vid import och export. I den globala ekonomi som vi befinner oss i ser man en ökad internationell handel.

Regelverket är komplext och i ständig förändring. Kursen ger dig kunskap om en effektivare tullhantering och därmed hur du kan bidra till att sänka företagets kostnader. En konsekvent och korrekt tullhantering innebär nämligen ofta besparingar.  Du kommer att få en förståelse för olika tullförfaranden som kan vara tillämpliga beroende på syftet med import eller export och vem som bär ansvaret för de uppgifter som deklareras i en tulldeklaration. Du kommer att lära dig om hur du genom egenkontroll kan uppmärksamma eventuella felaktigheter samt vilka åtgärder som du bör vidta för att inte få tulltillägg.

Varukoden utgör en viktig del vid både import och export. Under kursen redogör vi dels för grunderna för varuklassificering samt hur man i Tulltaxan utläser villkor som är kopplade till varukoden. Tullvärdet utgör grund för den tull som ska betalas vid import. Du får lära dig hur tullvärdet fastställs och vilka kostnader som ska ingå i detta värde.

Ursprungsregler handlar om möjligheten att yrka på tullfrihet eller en lägre tullsats vid import av varor som omfattas av frihandelsavtal. Du får bl a lära dig mer om EU:s olika frihandelsavtal och de villkor som gäller för att kunna yrka på förmånstull för en viss vara.

Den som bedriver en import- och exportverksamhet bör ha vissa interna rutiner för att säkerställa regelefterlevnad dvs compliance och vara förberedd inför en eventuell tullrevision. Vi resonerar kring nivå av rutiner för  egenkontroll/uppföljning som bör finnas på plats. Vidare redogör vi för hur du i efterhand kan rätta felaktiga uppgifter och även om hur du kan överklaga ett beslut fattat av Tullverket. Du får också lära dig vilka konsekvenser som kan uppkomma i de fall Tullverket i samband med en efterkontroll uppmärksammar att fel uppgifter deklarerats i en tulldeklaration.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Allmänt om tull och de regelverk som tillämpas inom tullområdet
  • Tullproceduren – för att kunna välja rätt förfarande vid import och export
  • Varuklassificering – förståelse för metodik samt varukodens betydelse
  • Tullvärde – förstå hur tullvärdet fastställs och vilka kostnader som ska ingå i detta
  • Ursprungsregler som ger förmånsbehandling vid import till EU
  • Ursprungsregler vid export från EU
  • Regler för rättelse prövning av uppgift i tulldeklaration
  • Regler för tulltillägg
  • Egenkontroll och uppföljning

Målgrupp:

Skatterådgivare, alla som hanterar import och export och tullfrågor, rådgivare inom skatt och juridik, ekonomichefer, ekonomer, jurister och revisorer, redovisningskonsulter.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Allmänt om internationell handel.
Tullproceduren.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Tullproceduren forts.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Varuklassificering, tullvärde och ursprung.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Egenkontroll, omprövning och tulltillägg.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

22 Nov 2023

Livesändning

Platser finns

On Demand
T.o.m. 22 Dec 2023

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 22 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Ewa Ek
Tullchef
Läs mer