Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,91 av 5,0 ⭐


Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga att känna till vid granskning eller upprättande av finansiella rapporter. Syftet med kursen är att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt i vilka situationer och på vilket sätt fastighetsvärdering aktualiseras i finansiell rapportering både för företag som följer svenska redovisningsregler och då framförallt enligt Bokföringsnämndens K3-regler samt internationella redovisningsregler (IFRS). Även delar av K2-reglerna tas upp under kursdagen.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Löpande värdering till verkligt värde samt upp- och nedskrivningsreglerna i årsredovisningslagen
  • Bokföringsnämndens K3-regler avseende förvaltningsfastigheter och upplysning om verkligt värde m.m. samt något om IFRS-regler och värdering till verkligt värde.
  • Värdebegrepp: Marknadsvärde, verkligt värde, återvinningsvärde, individuellt avkastningsvärde och produktionskostnader m.m.
  • Värderingsmetoder vid fastighetsvärdering – transaktionsbaserade metoder, avkastningsbaserade metoder m.m.
  • Påverkan på redovisade driftnetton vid tillämpning av komponentmetod.

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, ekonomiansvariga i fastighetsföretag, finansanalytiker, bankanställda fastighetsanalytiker, fastighetsvärderare m.m.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – Kurstillfället den 7 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Bo Nordlund
Tekn. doktor
Läs mer