Kursen omfattar parternas ansvarsfördelning i olika entreprenadformer, försäkringskrav samt hur entreprenadförsäkring fungerar för beställare och entreprenörer.

Livesändning – kurstillfället den 22 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Entreprenadförsäkringens huvudsakliga moment och utökningar av försäkringsskyddet som kan vara aktuella gås igenom. Deltagarna ges en översikt av de kontrakt, försäkringskrav och försäkringslösningar som finns för entreprenadverksamhet.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Standardavtalens ansvarsfördelning
 • Begreppsbetydelsen för risk, fel och skada.
 • Försäkring av entreprenadrisker med dess moment av allrisk, ansvar, avbrott, åtkomst, befintlig egendom.
 • Hur entreprenadförsäkring fungerar för de inblandade parterna.

Målgrupp:

Advokater och jurister, försäkringsförmedlare, underwriters, beställare, entreprenörer, byggprojektledare och konsulter samt andra som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader. Kursen förutsätter att deltagarna har baskunskap om entreprenadrätt och sakförsäkring.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  De olika standardavtalen
  Ansvarsfördelning enligt kap 5 i AB
  Vem ska teckna försäkring
  När gäller försäkringen
  Vad och vem omfattar försäkringen

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Ansvarsförsäkring - allmänt
  Entreprenörens ansvar
  Beställarens / Byggherrens ansvar

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Allrisk- och avbrottsförsäkring

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Alternativa försäkringslösningar
  Säkerheter
  Allmänt om DÖ / RÖ / Preskription / FAL

  Sammanfattning och frågor

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.