Välkommen till vår nya fördjupningskurs i entreprenadförsäkring – men fokus på skadestånd- och regressfrågor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,82 av 5,0 ⭐


Föreläsarna Maria Sjöborg Wiksten, försäkringsjurist på Folksam, och Magnus Rydberg, advokat och delägare Setterwalls advokatbyrå, ger dig en fördjupad förståelse för ämnet och delar med sig av de vanligaste fallgroparna och hur man undviker dem.

Kursen omfattar skadeståndsskyldighet enligt de vanligaste standardavtalen på entreprenadmarknaden och försäkringsgivarens regressrätt. Kursen går även genom försäkringsbranschens överenskommelser som Regressöverenskommelsen och Dubbelförsäkringsöverenskommelsen.

Som deltagare får du kunskap om

  • Skadeståndsskyldighet enligt standardavtalen.
  • Reklamation och preskription
  • Försäkringsgivarens regressrätt
  • Dubbelförsäkring
  • Försäkringsbranschens överenskommelser- regressöverenskommelsen och dubbelförsäkringsöverenskommelsen.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en fördjupad förståelse hur skadeståndsbestämmelserna i standardavtalen och entreprenadförsäkring samverkar. Därutöver ges deltagarna en inblick i förutsättningar för och begräsningar i försäkringsgivarens regressrätt. Kursen ger också en beskrivning av de vanligaste fallgroparna och hur man undviker dessa.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Skadeståndsskyldighet enligt standardavtalen
Entreprenadförsäkring

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Reklamation och preskription
Regressrätt

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Dubbelförsäkring
Regress- och dubbelförsäkringsöverenskommelsen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Praktiska exempel och vanliga fallgropar.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 10 Maj 2024

On Demand
T.o.m. 10 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Magnus Rydberg
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Maria Sjöborg Wiksten
Bolagsjurist
Läs mer