Vi lyfter fram va-förhållanden och särskilt problematiska frågor, du får kunskap om vanliga anledningar till att tvister uppstår och hur du kan förebygga dessa.

När det gäller va-förhållanden ger Lagen om allmänna vattentjänster kommunen/va-huvudmannen en på många sätt vidsträckt rätt att bestämma bland annat hur kostnaderna för den allmänna va-anläggningen ska fördelas mellan fastighetsägarna och hur den allmänna anläggningen ska utformas. Samtidigt finns åtskilliga bestämmelser och rättspraxis som på olika sätt begränsar kommunens/va-huvudmannens möjligheter.

Kursen tar upp några av de vanligast förekommande anledningarna till att va-tvister uppstår mellan va-huvudmannen och fastighetsägare. Inriktningen är inte att ge en fullständig bild av va-lagstiftningen, utan istället att ge en något djupare kunskap av några särskilt problemfyllda delfrågor inom va-förhållanden.

Dagen leds av Fredrik Mörtberg, advokat och specialist inom va-området. Fredrik arbetar sedan flera år nästan uteslutande med va-juridiska frågor och bistår ett stort antal kommuner med va-juridisk hjälp.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vanliga missuppfattningar och misstag avseende va-taxefrågor
  • Fallgropar i samband med kravhantering och vattenavstängning
  • Uttag av dagvattenavgifter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med va-juridiska frågeställningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

– Va-taxan
– Konsekvenser av uteblivet taxestöd
– Rutiner kring information och underrättelse om att förbindelsepunkt upprättats

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

-Avgiftsskyldighet till den allmänna va-anläggningen
-Va-avtal
-Förfarande vid utebliven betalning
-Förutsättningar för vattenavstängning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

– Anläggningsavgift vid avstyckning
– Uttag av dagvattenavgifter för olika dagvattenändamål
– Nödvändiga kostnader och självkostnadsprincipen i va-sammanhang

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

– Skadestånd och regresser i va-förhållandet
– Vilka krav ställs på den allmänna va-anläggningen
– Skadestånd i samband med skyfall
– Frågestund

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

06 Feb 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 06 Mar 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 6 februari kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Fredrik Mörtberg
Advokat
Läs mer