BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Vi lyfter fram va-förhållanden och särskilt problematiska frågor, du får kunskap om vanliga anledningar till att tvister uppstår och hur du kan förebygga dessa.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,58 av 5,0


När det gäller va-förhållanden ger Lagen om allmänna vattentjänster kommunen/va-huvudmannen en på många sätt vidsträckt rätt att bestämma bland annat hur kostnaderna för den allmänna va-anläggningen ska fördelas mellan fastighetsägarna och hur den allmänna anläggningen ska utformas. Samtidigt finns åtskilliga bestämmelser och rättspraxis som på olika sätt begränsar kommunens/va-huvudmannens möjligheter.

Kursen tar upp några av de vanligast förekommande anledningarna till att va-tvister uppstår mellan va-huvudmannen och fastighetsägare. Inriktningen är inte att ge en fullständig bild av va-lagstiftningen, utan istället att ge en något djupare kunskap av några särskilt problemfyllda delfrågor inom va-förhållanden.

Dagen leds av Fredrik Mörtberg, advokat och specialist inom va-området. Fredrik arbetar sedan flera år nästan uteslutande med va-juridiska frågor och bistår ett stort antal kommuner med va-juridisk hjälp.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om

 • Vanliga missuppfattningar och misstag avseende va-taxefrågor
 • Fallgropar i samband med kravhantering och vattenavstängning
 • Uttag av dagvattenavgifter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med va-juridiska frågeställningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Va-taxan
 • Konsekvenser av uteblivet taxestöd
 • Rutiner kring information och underrättelse om att förbindelsepunkt upprättats

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Avgiftsskyldighet till den allmänna va-anläggningen
 • VA-avtal
 • Förfarande vid utebliven betalning
 • Förutsättningar för vattenavstängning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Anläggningsavgift vid avstyckning
 • Uttag av dagvattenavgifter för olika dagvattenändamål
 • Nödvändiga kostnader och självkostnadsprincipen i va-sammanhang

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Skadestånd och regresser i va-förhållandet
 • Vilka krav ställs på den allmänna va-anläggningen
 • Skadestånd i samband med skyfall
 • Frågestund

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 15 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Fredrik Mörtberg
Advokat
Läs mer